شنبه , جولای 20 2019
Breaking News
Home / Tag Archives: ارزیابی

Tag Archives: ارزیابی

جزوه اصول مهندسی تونل-دانشگاه تبریز-دکتر حاجی علیلو

جزوه اصول مهندسی تونل-دانشگاه تبریز-دکتر حاجی علیلو نام فایل : جزوه اصول مهندسی تونل-دانشگاه تبریز-دکتر حاجی علیلو فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 400 صفحه بخشی از متن فایل: این فایل ، جزوه درس اصول مهندسی تونل مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران و معدن دانشگاه تبریز –استاد دکتر حاجی علیلو است که در آن ضمن توضیح سرفصل های مصوب درسی ، مباحث پیرامون آن شرح داده شده است. فهرست مطالب: -مقدمه-ارزیابی و تعیین مشخصات زمین-حفاری-پایداری-تونل در زمینهای نرم-تزریق و انجماد-کند و پوش-NATM-کنترل آب زیرزمینی-رفتار خاک و سنگ-تنش و کرنش در اطراف تونل-پایش با سپاس

Read More »

جزوه دستنویس مهندسی تونل-دانشگاه صنعتی شریف -دکتر صدیقیانی

جزوه دستنویس مهندسی تونل-دانشگاه صنعتی شریف -دکتر صدیقیانی توضیحات: جزوه دستنویس مهندسی تونل-دانشگاه صنعتی شریف -دکتر صدیقیانی ، در قالب فایل pdf و در 237 صفحه. این فایل ، جزوه درس اصول مهندسی تونل مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف –استاد دکتر صدیقیانی است که در آن ضمن توضیح سرفصل های مصوب درسی ، مباحث پیرامون آن شرح داده شده است. فهرست مطالب:-مقدمه-بازنگری مهندسی ژیوتکنیک و مکانیک سنگ-روش های تحلیل و طراحی-روشهای حفاری تونل-مدیریت و کار قرارداد-ارزیابی و مدیریت ریسک

Read More »

 ارزیابی عملکرد

سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران ارزشیابی عملکرد مشاوره/ اجرا/ نرم افزار ارزیابی عملکرد “سرمايه انساني” از جمله با ارزش ترين بخش از دارايي ها نامشهود سازمان ها به ويژه سازمان هاي دانش مدار مي  باشد. در واقع مي بايست براي “مديريت منابع انساني” ارزشي بيش از مديريت اداري و کار گزيني و يا احياناً رفاه و حقوق و مزاياي آنان قائل شد. سيستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مديران،ارزیابی عملکرد مشاوره/ اجرا/ نرم افزار “سرمايه انساني” از جمله با ارزش ترين بخش از دارايي ها نامشهود سازمان ها به ويژه سازمان هاي دانش مدار مي  باشد. در واقع مي بايست براي “مديريت منابع انساني” ارزشي بيش از مديريت اداري و کار گزيني و يا احياناً رفاه و حقوق و مزاياي آنان قائل شد. واقعيات امروزه سازمان ها و فاصله نسل ها، جذب و به کارگيري دانش آموختگان ، فاصله انتظارات و نياز هاي منابع انساني را از مديريت هاي ارشد سازمان، بيشتر کرده است. در اين حين خلا عدم وجود فرآيندي سيستماتيک که ارزيابي واقعي کارکنان را براي حصول بينشي جديد و فراگير توسط مديريت نسبت به منابع انساني و کارکنان يک سازمان ايجاد نمايد،  مشهود است. در صورتيکه عدم امکان تشخيص عملکردهاي عالي، خوب، متوسط، در سازمان فراگير شود، کارکنان …

Read More »

جزوه اقتصاد مهندسی (دستنویس)

جزوه اقتصاد مهندسی (دستنویس) نام فایل : جزوه اقتصاد مهندسی (دستنویس) فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 16 صفحه. بخشی از متن فایل: اصولا اقتصاد مهندسی یعنی : 1-بررسی اقتصادی بودن یک پروژه2-مقایسه یک و چند پروژهیکی از دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران ، درس اقتصاد مهندسی می باشد که این جزوه دستنویس جهت ارایه های کلاسی قابل استفده می باشد..فایل مزبور بصورت pdf ارایه می گردد. فهرست مطالب:دارای قسمت ها مختلف می باشد. با سپاس

Read More »

پاورپوینت شاخص های عمليات بندری

پاورپوینت شاخص های عمليات بندری توضیحات: پاورپوینت شاخص هاي عمليات بندري، در حجم 75 اسلاید. بخشی از متن فایل: تعربف شاخص :ابزاری است برای اندازه گیری عملکرددر قالب فرمول های ریاضی و به روش یکسان محاسبه می شودکیفیت شاخص بستگی به کیفیت داده ها داردهدف شاخص های عملکرد : تشخیص موقعیت فعلی بندر و ارزیابی فعالیت های بندربرآورد محدودیت های ظرفیت بندربرآورد زمان نیاز به تجهیزات جدیدابزاری برای مدیریت جهت ارتقاء عملکرد بندر فهرست مطالب:1-تعریف شاخص 2-هدف شاخص های عملکرد3-فاکتور های فیزیکی محدود کننده عملکرد4-عملیات بندری1-4-عملیات کشتی2-4-عملیات انتقال3-4-عملیات نگهداری4-4-عملیات درب خروج5-4-مقایسه کلی شاخص های عملکرد با سپاس

Read More »

Risk managements

Risk managements نام فایل : Risk managements فرمت فایل، ppt تعداد صفحه : 41 صفحه. بخشی از متن فایل: Risk is the ultimate factor ,deciding upon success or failure of a project. Risk needs to be covered and needs to be managed to finalize a project successfully. Risk needs to be shared between the parties involved. Risk is intuitive and familiar to everyone,yet it can be sophisticated and elusive when organisations seek definitions of risk for specific risk management programs. در این فایل اقدام به معرفی مفهوم مدیریت ریسک و لزوم آن و درنهایت به بررسی مدیریت ریسک در حمل و نقل ( به زبان انگلیسی) شده است. فهرست مطالب:1-Introduction1-1-Risk is a Concept2-1-Risk assessment3-1-Risk for the implementation system2-What is risk management?1-2-Who uses risk management?2-2-How is risk management used?3-The basic process steps are :1-3-Establish the Context2-3-Identify the risk3-3-Analyse the risk4-3-Evluate the risks5-3-Treat the risks6-3-Monitor and review4-Risk management whitin customs5-Why you should use risk management?6-Risk evaluation7-Risk management in transportation1-7-Overarching observation2-7-Transportation Vulnerability points3-7-What is the most dangerous from of transportation?4-7-Statistics in USA5-7-Why is this important for us?8-Conclusions9-REferences با سپاس

Read More »

آموزش MDS

آموزش MDS نام فایل : آموزش MDS فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 14 صفحه. بخشی از متن فایل: روش MDS اساسا برای کشف ساختار مخفی از یک مجموعه از اطلاعات تجربی می باشد .این روش برای مواردی که تعداد شاخص ها در یک MADM متعدد بوده و نسبت به یکدیگر وابستگی داشته باشند مناسب بوده و متغیرهای زیر بنائی را مشخص مینماید کاربرد این روش برای مسائل MADM معروف به MDS غیر متریک است زیرا به جای استفاده از مقیاس نسبی در اندازهگیری فواصل از مقیاس رتبهای برای غیر مشابه بودن گزینه ها استفاده می نماید.فهرست مطالب: – مقدمه– -روش MDS با سپاس

Read More »

معرفی تکنیک TOPSIS با ذکر مثال

معرفی تکنیک TOPSIS با ذکر مثال نام فایل : معرفی تکنیک TOPSIS با ذکر مثال فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 27 صفحه. بخشی از متن فایل:واژه TOPSIS مخفف :Techniqe For Order Preferences By Similarty to Ideal می باشد که در فارسی به : تکنیکی برای مرتب کردن ترجیحات با عنایت به شباهتشان به راه حل ایده ال برگردانده شده است.در این فایل به معرفی این تکنیک و الگوریتم آن پرداخته و شش قدم نحوه استفاده از این تکنیک را با ذکر یک مثال ارایه می نماید. فهرست مطالب: -تصمیم گیری-روش های تصمیم گیری چند شاخصه -تکنیک TOPSIS-مزایای روش TOPSIS-واقعیات زیربنایی-الگوریتمقدم اول : نرمالایز کردن ماتریس تصمیم گیریقدم دوم : وزن دادن به ماتریس تصمیم نرمالایز شدهقدم سوم : تعیین راه حل ایده ال و ایده آل منفیقدم چهارم : محاسبه اندازه فاصلهقدم پنجم : محاسبه نزدیکی نسبی A1 نسبت به A* به صورت زیر محاسبه می شودقدم ششم : رتبه بندی گزینه ها-مثال با سپاس

Read More »

پاورپوینت Container Terminal Modeling

پاورپوینت Container Terminal Modeling توضیحات: پاورپوینت Container Terminal Modeling ، در 25 اسلاید. بخشی از متن فایل: Container terminal is critical node for logistics flow, but sometimes it does not follow shipping company request like more berths, deep sea, tandem QC, automation and quick administration etc. The crucial terminal management problem is to optimize the balance between the shipowners who request quick service of their ships and economic use of allocated resources.  Proper performance measurement of terminal is vital issue in modern container terminal planning Simulation modeling techniqueo widely used in the analysis of port and terminal planning process and container handling systemo used as an important tool for decision-making in planning a ship-berth linkage design and modeling در این فایل اقدام به بررسی مدل سازی ترمینال کانتینری در مهندسی بنادر به زبان انگلیسی پرداخته شده است. فهرست مطالب: -Necessity of Simulation in Terminal Planning-Model development approach-CY Simulation Model-Input and Output Variables for Simulation-Quay Simulation Results-Economic Implication of proper Throughput-Quantitative Model -Case Study : SCT Terminal-Conclusion

Read More »

بررسی آسفالت و ترمیم آن

بررسی آسفالت و ترمیم آن نام فایل : بررسی آسفالت و ترمیم آن فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 42 صفحه. بخشی از متن فایل: در سال 1870 يك شيميدان بلژيكي با نام دسمت اولين سنگفرش آسفالترا، كه مخلوطي از ماسه بود، در برابر تالار شهر در نيويورك ايجاد نمود.طراحي دسمدت در بزرگراهي در فرانسه در سال 1872 مورد الگوبرداري قرار گرفت.سپس دسمدت خيابان پنسيلوانيا در واشينگتن را آسفالت كرد كه سطح اين پرژه 45149 متر مربع بود.يكي از نمايندگان محلي كنگره به دسمدت گفت: “اين كار هرگز عموميت نخواهد يافت.”در این فایل اقدام به معرفی تاریخچه آسفالت و بررسی آن و سپس بررسی خرابی و عوامل سبب ساز این خرابی ها پرداخته شده است. فهرست مطالب: -تاریخچه-خواص فیزیکی-عوامل موثر در انتخاب نوع آسفالت چیست ؟-انواع خرابی-بررسی انواع و علل پیدایش ترک ها-ترک های عرضی-ترک های طولی-ترک پوست سوسماری -ترک بلوکی یا موزاییکی-ترک های لبه-ترک های لغزشی– قیرزدگی و شن زدگی-موج شدگی و شیارشدگی -مکانیزم های پیدایش ترک ها در روسازی های آسفالتی-ارزیابی خرابی سطحی-روش های ارزیابی خرابی های روسازی-پروتکل ترک خوردگی AASHTO-شاخص های ترک-PCI-بهسازی و ترمیم ترک ها-مصالح درزگیری یا پرکننده نرکها-مراحل درزگیری-منابع با سپاس

Read More »

پاورپوینت حمل و نقل آبی (Water Transportation)

پاورپوینت حمل و نقل آبی (Water Transportation) توضیحات: پاورپوینت حمل و نقل آبی (Water Transportation) در حجم 54 اسلاید. بخشی از متن فایل:• شاید اولین وسیله نقلیه غیر جاندار انسان تنه شکسته شده درختی بود که انسان از آن برای عبور از رودخانه استفاده کرد• بعد از این انسان به اهمیت این وسیله بیشتر پی برد چرا که درآن زمانها بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته بود• پس از مدتی انسان توانست تکه چوبی را به عنوان پارو به این فناوری خود بیفزاید.• بتدریج قایق های کاملتری ساخته شد و انسان توانست مسافتهای بیشتری را باآنها بپیماید.• با اختراع بادبان تاریخ دریانوردی آغاز شد. فهرست مطالب:بخش اول :تاریخچه حمل و نقل دریاییبخش دوم :تجهیزات حمل ونقل دریاییبخش سوم :ارزیابی حمل ونقل دریاییبخش چهارم :نتیجه گیریبخش پنجم : منابع

Read More »

تحقیق روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی

دسته بندی کامپیوتر و IT فرمت فایل doc حجم فایل 904 کیلو بایت تعداد صفحات 84 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل مقدمه 5 فصل اول 7 بیان ضرورت و معیارهای ارزیابی در صفحات وب 7 1-1مهارت ارزیابی اطلاعات 8 1-2 مفهوم مهارت اطلاع یابی 8 1-3 مفهوم تفکر انتقادی 8 1-4 – ضرورت ارزیابی اطلاعات در عصر اطلاعات: 9 1-6 ارزیابی صفحات وب 12 1-7 معیارهای ارزیابی صفحات وب 13 1-8 مشخص کردن هدف 13 1-9 تعیین میزان پوشش 14 1-10 ارزیابی شهرت و اعتبار 14 1-11 تعیین صحت 15 1-12 روزآمدی 16 1-13 قابلیت دسترس پذیری 16 1-14 قیمت 17 فصل دوم: 19 مقایسه متدهای قابل دسترس ارزیابی وب 19 ومعلومات حاصل از کارایی متد های ارزیابی 19 2-1دلایل تضمین دسترسی وب سایت ها 21 2-2منابعی که به دسترسی سایت کمک می کنند 22 2-3مبحث 22 فصل سوم: 27 برنامه وب سایت 27 3-1 مدیریت برنامه وب سایت 28 3-1-1 سنجش کارایی: 28 3-2- ارزیابی آنچه در وب می بینید 29 3-3طراحی وب در دسترس چیست؟ 30 3-4دسترسی برای وب 30 فصل چهارم: 32 نحوه كار برنامه های كاربردی وب 32 4-1 معماری برنامه كاربردی 34 4-2 حلقه درخواست- پاسخ 36 4-3 URL …

Read More »

پاورپوینت ارزیابی با رویكرد توانمندسازی كاركنان

دسته بندی مدیریت فرمت فایل ppt حجم فایل 840 کیلو بایت تعداد صفحات 60 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل دانلود پاورپوینت با موضوع ارزیابی با رویكرد توانمندسازی كاركنان، در قالب ppt و در 60 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: انسان، سرمایه ای بی پایان منابع انسانی: دارایی ارزشمند و ارزش آفرین سرمایه در گذشته و حال توانمند سازی توانمندسازی کارکنان عناوین سنتی توانمندسازی هدف از توانمندسازی مسیر توانمندسازی کارکنان مراحل فرایند توانمندسازی کارکنان عالیترین درجه توانمندسازی موانع تفویض اختیار مدل سه مرحله ای توانمندسازی کارکنان تبادل اطلاعات ایجاد استقلال ساختاری توسعه و ارزیابی ارزیابی رویكردهای سنتی ارزیابی منافع ارزیابی تعریف شایستگی معیارهای ارزیابی معرفی روشهای ارزیابی مشكلات ارزیابی از طریق یك منبع وضعیت مطلوب ارزیابی 360 درجه چیست دیگر نامهای ارزیابی 360 درجه مقایسه روشهای سنتی ارزیابی عملکرد با روش ارزیابی 360 درجه ارزیابی كنندگان در روش ارزیابی 360 درجه ارزیابی كنندگان در ارزیابی 360 درجه پیشینة بازخورد 360درجه ویژگیهای بازخورد موثر موارد كاربرد بازخور 360 درجه در سازمانها كاربرد ارزیابی 360 درجه در ساختاردهی مجدد برخی از شركتهایی كه از بازخورد 360 درجه استفاده می كنند مزایای بكارگیری ارزیابی 360 درجه منافع بازخورد 360درجه برای فرد منافع بازخورد 360درجه برای تیم منافع بازخورد 360 …

Read More »

دانلود بررسی و ارزیابی نقش مراکز مشاوره در رفع تعارضات خانوادگی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل 62 کیلو بایت تعداد صفحات 32 برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید دریافت فایل مقدمه همه انسانها از توانایی های بی حد و سازنده ای برخوردار هستند این که چقدر و تا چه اندازه به این توانایی های خود واقف باشند و یقین و باور برسند. تغییر و تحول دنیای امروز اقتضا می کند انسان ها بیشتر از گذشته ها به توانایی های باطنی خود تکیه کنند. در دنیای امروز متاسفانه یا خوشبختانه با به روز شدن علم و پیشرفت تکنولوژی روز به روز شاهد از بین رفتن اعتماد به نفس، خستگی روحی و جسمی، نا امیدی، ناهنجاریهای اجتماعی، خشونت، ترس و حقارت در بین کودکان و نوجوانان و حتی متاسفانه نونهالان ما وجود دارد و حتی این بحرانهای عاطفی بین بزرگسالان و خانواده ها نیز رشد و رواج پیدا کرده که می تواند بسیار مخرب و حتی نابودی نسلی انجام می گیرد که می توان با مشاوره و مشورت اساتید و کسانی که در این راه خبره هستند کمک بگیریم تا جامعه ای پرنشاط و خانواده ای موفق داشته باشیم. امروزه اگر چه با پیشرفت و به روز شدن علم و سطح خانواده ها جامعه …

Read More »