چهارشنبه , سپتامبر 18 2019
Breaking News

پرسشنامه ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسشنامه ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل59 کیلو بایت
تعداد صفحات20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

پرسش­نامه­ای که پیش روی شماست، در راستای یک طرح پژوهشی(پایان­نامه) با عنوان«ارائه الگوی مناسب ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران» تنظیم شده است. قطعاً اعتبار و ارزش یافته­های تحقیق به پاسخگویی دقیق شما بستگی دارد. بنابراین خواهشمند است که با صبر و دقت این پرسش­نامه را تکمیل نمائید. لازم است به این نکته اشاره شود که اطلاعاتی که شما در این پرسش­نامه ثبت می­نمائید کاملا محرمانه تلقی گردیده و استخراج اطلاعات برای فرد دیگری مقدور نخواهد بود. پیشاپیش از دقت و حوصله­ای که برای پاسخگویی به سئوالات متحمل می­شوید تشکر و قدردانی می شود.

روایی پرسش نامه

در این تحقیق برای برآورد میزان دقت ابزار تحقیق که پرسش­نامه می­باشد، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده شده است، بدین ترتیب که پس از تنظیم سئوالات پرسش­نامه، در اختیار استاد راهنما و مشاور قرار گرفت و این خبرگان و متخصصان فن روایی آن را تأیید نمودند. همچنین بمنظور تعیین میزان همخوانی سئوالات با اهداف و سئوالات پژوهش محقق مبادرت به اندازه­گیری روایی سازه نموده است که مشروح آن در فصل چهارم ارایه می­شود.

پایایی پرسش نامه

در این تحقیق از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید. بدین منظور برای محاسبه پایایی تعداد 20 عدد پرسش­نامه بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی توزیع و جمع آوری گردید که محاسبه میزان آلفای کرونباخ هر یک از دسته سئوالات و کل پرسش­نامه به شرح جدول 3-2 می­باشد. تعداد سئوالات پرسش نامه تحقیق 63 سئوال می­باشد که بصورت دو سویه برای سنجش وضعیت فعلی ارزیابی عملکرد و وضعیت مطلوب ارزیابی عملکرد تهیه گردید. نتایج حاصل از ضریب الفای کرونباخ نشان دهنده مورد قبول بودن پایایی پرسش نامه می­باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل12 کیلو بایت
تعداد صفحات5
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

در این تحقیق از پرسشنامه 15 سوالی رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کونوکسی، 1996) جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن استفاده شده است این پرسشنامه اولین بار توسط اسلامی (1368) ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و علاوه بر این که دارای روایی و پایایی مناسبی است، نسبت به سایر ابزارها تناسب بومی بیشتری با فرهنگ ما دارد.

برای سنجش سوالات پرسشنامه، از مقیاس لیکرت از پر کاربردترین مقیاس ما در تحقیقات به خصوص در تحقیقات علوم رفتاری می‏باشد، استفاده می‏شود. طیفی که به کار رفته است طیف 5 تایی لیکرت می‏باشد که شامل (بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد می‏باشد)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل12 کیلو بایت
تعداد صفحات5
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض

پرسش نامه سبک های تعارض که به وسیله پوتنام و ویلسون طراحی شده است. این پرسش نامه در کتاب رفتار سازمانی رابینز (1991، به نقل از مقیمی،1385) آورده شده است و پنج شیوه مدیریت تعارض را که شامل اجتناب ، تطبیق یا سازش، همکاری مصالحه و رقابت است در درون سه راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. این پرسش نامه شامل 30 سوال 7 گزینه ای که به شکل لیکرت طراحی و از 1 تا 7 امتیاز بندی شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل15 کیلو بایت
تعداد صفحات7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتیNEO-FFI

پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI که برای نخستین بار در سال (1985)توسط مک کری و کاستا ساخته شده و در سال (1992) مورد بررسی مجدد قرار گرفت که در آن پنج عامل بزرگ شخصیت شامل فراخ ذهنیo ، روان رنجور خویی N، برونگراییE، خوشایندی(توافق)A و وجدانی بودن بودن C اندازه گیری می گردد(مک کی،کاستا،1992).

این پرسش نامه شامل 60 گویه و در شمار پرسش نامه های بسته پاسخ است و برای هر عامل، 12 ماده وجود دارد. پاسخ دهی به این آیتم ها در قالب مقیاس 5 درجه ای (کاملا موافقم، موافق، نظری ندارم، مخالف، کاملا مخالف) امکان پذیر است. روش نمره گذاری به صورت 0،1،2،3،4(با در نظر گرفتن گویه های منفی) می باشد.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)

پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل628 کیلو بایت
تعداد صفحات2
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)

مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو(بگبی،پاركرو تیلور،1994،به نقل از بشارت،1390)یك آزمون 20 سوالی است و سه زیر مقیاس دشواری در شناسائی احساسات (شامل 7ماده)،دشواری در توصیف احساسات(شامل 5 ماده)،و تفكر عینی(شامل 8 ماده)را در اندازه های 5 درجه ای لیكرت از نمره ی 1 (كاملا مخالف) تا نمره 5 ( كاملا موافق) می سنجد. یك نمره كامل نیز از جمع نمره های 3 زیر مقیاس برای ناگویی هیجانی كلی محاسبه می شود. منظور از ناگویی هیجانی نمره‌ای است كه آزمودنی از پاسخ به مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو اخذ می‌كند و از 20 تا 100متغیر است؛ نمره‌ی بالاتر به معنای ناگویی هیجانی بیشتر است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل14 کیلو بایت
تعداد صفحات3
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه رضایت شغلی

این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین (1969) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت 72 سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (1987) آن را به 30 سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه 30 سوالی استفاده شده است.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سرمایه پنهان من

سرمایه پنهان من

دسته بندیاقتصاد
فرمت فایلpdf
حجم فایل249 کیلو بایت
تعداد صفحات5
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بدون شک اقتصاد امروز در تمام حوزه ها نقشی حیاتی دارد

در این میان نقش رسانه به عنوان استراتژی جدید بازار مورد ارزیابی قرار می گیرد و اینکه آیا رسانه در سرمایه گذاری نقش مستقیم دارد یا این سرمایه گذاری است که رسانه را جهت گذاری می کند، سوالاساسی این مقاله است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحلیل پوش آور یا استاتیکی غیر خطی درsap2000

تحلیل پوش آور یا استاتیکی غیر خطی درsap2000

دسته بندیعمران
فرمت فایلpdf
حجم فایل2.523 مگا بایت
تعداد صفحات95
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این جزوه کاملترین و نادرترین جزوه در تحلیل پوش آور یا همان استاتیکی غیرخطی میباشد.این نوع تحلیل نیازمان را در مقاوم سازی و بهسازی سازه ها برآورده میسازد.در این فایل تمام روشهای تحلیل نیز آمده است به صورت دستی و نحوه وارد کردن آن در نرم افزار Sap 2000

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحلیل استاتیکی غیر خطی یا پوش آور در sap

تحلیل استاتیکی غیر خطی یا پوش آور در sap

دسته بندیعمران
فرمت فایلpdf
حجم فایل1.227 مگا بایت
تعداد صفحات20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جهت مقاوم سازی سازه ها می بایست ابتدا سازه موجود تحلیل پوش آور شود که نقاط و اعضای دارای مشکل مشخص شوند.این فایل آموزش تحلیل استاتیکی غیرخطی یا همان پوش آور را در نرم افزار Sap 2000 آموزش میدهد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مراحل تاسیس كارخانه آسفالت و کارآفرینی آن

مراحل تاسیس كارخانه آسفالت و کارآفرینی آن

دسته بندیعمران و معماری
فرمت فایلdocx
حجم فایل75 کیلو بایت
تعداد صفحات34
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مراحل تاسیس كارخانه آسفالت و کارآفرینی آن

فهرست مطالب :

مقدمه …………………………………………………………………..3

مراحل تاسیس کارخانه آسفالت واخذ مجوز……………………………4

تعریف محصول……………………………………………………………5

ظرفیت تولید……………………………………………………………..6

مشخصات فنی آسفالت گرم……………………………………………7

نمودار تولید………………………………………………………………10

کنترل کیفیت……………………………………………………………11

جدول برآوردهزینه ساختمان……………………………………………13

محوطه سازی…………………………………………………………..13

جدول برآورد هزینه محوطه سازی………………………………………14

جدول برآورد ماشین آلات تولید آسفالت 80 هزار تنی در سال………..17

جدول برآورد هزینه تاسیسات عمومی…………………………………19

هزینه قبل از بهره برداری……………………………………………….19

جدول برآورد مواد اولیه سالانه آسفالت………………………………..21

برآورد سوخت و انرژی…………………………………………………..22

جدول برآورد هزین سوخت و انرژی……………………………………..24

جدول برآوردحقوق و دست مزد کارکنان………………………………..25

اجزا سرمایه در گردش یک ماهه……………………………………….26

جدول برآورد تامین مالی هزینه استهلاک هزینه تعمیر و نگه داری وهزینه تولید سالیانه قیمت تمام شده…26

جدول تعیین نقطه سربه سر……………………………………………29

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی تولیـد تافی و شكـلات با ظرفیت 600 تن در سال

طرح توجیهی تولیـد تافی و شكـلات با ظرفیت 600 تن در سال

دسته بندیصنایع غذایی
فرمت فایلdocx
حجم فایل178 کیلو بایت
تعداد صفحات15
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی
تولیـد تافی و شكـلات
با ظرفیت 600 تن در سال

طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تولیـد تافی و شكـلات با ظرفیت 600 تن در سال

طرح توجیهی تولیـد تافی و شكـلات با ظرفیت 600 تن در سال

فهرست مطالب :

خلاصه طرح کسب وکار

مقدمــه

روش تولید

توجیه اقتصادی طرح

جمع كل سرمایه گذاری ثابت

جمـع هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش ( دوره یك ماهه )

جمع كل سرمایه گذاری طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

محاسبه دوره برگشت سرمایه

محاسبه كارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه

دسته بندیدام و طیور
فرمت فایلdocx
حجم فایل35 کیلو بایت
تعداد صفحات18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش مرغ گوشتی به ظرفیت 10000 قطعه

فهرست مطالب :

عملیات طرح

مقدمه

خلاصه طرح

توجیه فنی طرح

سرمایه گذاری طرح و منابع تامین آن

هزینه های جاری طرح

تولیدات طرح

سود آوری و نرخ بازده کل سرمایه گذاری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصل و ترجمه مقاله شبکه ژنتیکی عصبی فازی کنترل کشتی

اصل و ترجمه مقاله شبکه ژنتیکی عصبی فازی کنترل کشتی

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلpdf
حجم فایل181 کیلو بایت
تعداد صفحات24
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصل و ترجمه مقاله شبکه ژنتیکی عصبی فازی با عنوان :

A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for Ship
Controllers

A Genetically Optimized Fuzzy Neural Network for ShipControllers

شبکه های عصبی فازی ژنتیکی بهینه شده برای کنترل کشتی

Abstract-A novel approach has been promoted for fuzzy

neural ship controllers. An RBF neural network and GA

optimization are employed in a fuzzy neural controller to deal

with the nonlinearity time varying and uncertain factors.

Utilizing the designed network to substitute the conventional

fuzzy inference the rule base and membership functions can be

auto-adjusted by GA optimization. The parameters of neural

network can be decreased by using union-rule configuration in

the hidden layer of the network. The performance of controller is

evaluated by the system simulation conducted with Simulink

tools by which satisfied results have been obtaine

چکیده – منطق فازی عصبی، رویکرد جدید شده است برای کنترل کشتی ها.

abstract-A novel approach has been promoted for fuzzy neural ship controllers.

یک شبکه عصبی RBF و بهینه سازی GA در یک کنترل عصبی فازی به کار برای مقابله با غیرخطی، زمان های مختلف و عوامل نامشخص است.

An RBF neural network and GA optimization are employed in a fuzzy neural controller to deal with the nonlinearity time varying and uncertain factors.

با استفاده از شبکه طراحی شده به جای استنتاج فازی معمولی، پایگاه قوانین و توابع عضویت می تواند به صورت خودکار توسط بهینه سازی GA تنظیم شود.

Utilizing the designed network to substitute the conventional fuzzy inference the rule base and membership functions can be auto-adjusted by GA optimization.

پارامترهای شبکه عصبی را می توان با استفاده از تنظیمات مجموعه قوانین در لایه مخفی از شبکه کاهش داد.

The parameters of neural network can be decreased by using union-rule configuration in the hidden layer of the network.

نتایج رضایت بخشی از عملکرد کنترل کننده های شبیه سازی سیستم، که توسط ابزار سیمولینک انجام می گردد دست آمده است.

The performance of controller is evaluated by the system simulation conducted with Simulink tools by which satisfied results have been obtained.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح

نمونه سوالات استاتیک و مقاومت مصالح

دسته بندیجزوه های درسی
فرمت فایلpdf
حجم فایل5.526 مگا بایت
تعداد صفحات24
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

24 صفحه نمونه سوال استاتیک و مقاومت مصالح دکتر اکبرزادگان

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کاراموزی عمران در فرمت قابل ویرایش word

گزارش کاراموزی عمران در فرمت قابل ویرایش word

دسته بندیعمران
فرمت فایلdocx
حجم فایل4.581 مگا بایت
تعداد صفحات27
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دوره کارآموزی در زمینه نظارت در کارگاه ساختمانی از طرف شرکت ساخت سازان تحت نظر شرکت شرکت که در حوزه طرح ، نظارت ، اجرا و محاسبه در کرج و سطح استان تهران و استانهای دیگر درحال فعالیت هستند صورت گرفت. نظارت مربوط می شود به اجرای ساختمان مسکونی اسکلت بتنی در مهرشهر کرج که در زمان حضور کارآموز سقف سوم و ستون طبقه بعد آن به مدت 24 روز اجرا شد و ادامه مدت کارآموزی در ساختمانی که در مرحله نازک کاری بود سپری شد. شرح عملیات کارها و اطلاعات کارآموزی بصورت جزئی در صفحات بعد آن پرداخته می شود. اطلاعات بدست آمده از دوره کارآموزی در بعضی بحشها متفاوت با آموخته های اَکادمیک است که این موضوع می تواند بسیار مفید باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

4 راه عملی و تضمینی افزایش ممبر کانال تلگرام

4 راه عملی و تضمینی افزایش ممبر کانال تلگرام

دسته بندیآموزشی
فرمت فایلpdf
حجم فایل735 کیلو بایت
تعداد صفحات9
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل آموزش افزایش تعداد ممبرهای کانال تلگرام

تعداد روش ها : 4 روش

میزان اثربخشی: تضمینی

آموزش به صورت گام به گام و به زبان ساده

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جلوهای ویژه

جلوهای ویژه

دسته بندیبرنامه نویسی
فرمت فایلzip
حجم فایل1.218 مگا بایت
تعداد صفحات18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اکشن برای خلق جلوهای سینمایی

همیشه برای ساخت بهترین کلیپ ها و ویدیو ها شما نیاز به بهترین سورس ها رو دارید استدیو آسمان در تلاش است برای شما دوستان عزیز بهترین سورس ها را آماده کند برای ساخت ویدیو های بهتر.

  • 18 فایل ویدیویی انفجار و شلیک
  • کیفیت Full HD
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اموزش طراحی دیوار برشی در نرم افزار etabs

پاورپوینت اموزش طراحی دیوار برشی در نرم افزار etabs

دسته بندیعمران
فرمت فایلppt
حجم فایل2.722 مگا بایت
تعداد صفحات30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

با نیروهای جانبی مؤثر بر یک سازه ( در اثر باد یا زلزله ) به طرق مختلف مقابله می شود که اثر زلزله بر ساختمانها از سایر اثرات وارد بر آنها کاملا متفاوت می باشد . ویژگی اثر زلزله در این است که نیروهای ناشی از آن به مراتب شدیدتر و پیچیده تر از سایر نیروهای مؤثر می باشند . عناصر مقاوم در مقابل نیروهای فوق شامل قاب خمشی ، دیوار برشی و یا ترکیبی از آن دو می باشند . استفاده از قاب خمشی به عنوان عنصر مقاوم در مقابل نیروهای جانبی بخصوص اگر نیروهای جانبی در اثر زلزله باشند احتیاج به جزئیات خاصی دارد که شکل پذیری کافی قاب را تأمین نماید .این جزئیات از لحاظ اجرایی غالبا دست و پاگیر بوده و در صورتی می توان از اجرای دقیق آنها مطمئن شد که کیفیت اجرا و نظارت در کارگاه خیلی بالا باشد از لحاظ برتری می توان گفت که دیوار برشی اقتصادی تر از قاب می باشد و تغییر مکانها را کنترل می کند در حالی که برای سازه های بلند قاب به تنهایی نمی تواند در این زمینه جوابگو باشد .

در این پاورپوینت طراحی دیوار برشی در نرم افزار etabs بطور کامل و با تصاویر واضح اموزش داده شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت درس زمین شناسی مهندسی

پاورپوینت درس زمین شناسی مهندسی

دسته بندیعمران
فرمت فایلppt
حجم فایل2.893 مگا بایت
تعداد صفحات94
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

زمین شناسی مهندسی ضمن بررسی تاثیر «محیط زمین شناسی» بر سازه‌های مهندسی یا زمین شناسی مهندسی ، راه‌حلهای مناسبی جهت کاهش یا برطرف نمودن خطرات احتمالی ارائه می‌دهد. باید توجه داشت که محیط زمین شناسی اطراف یک سازه به دو صورت با آن در ارتباط است. یکی توسط مصالح زمین شناسی ، یعنی سنگ ، خاک و آب ، دیگری فرآیندها و مخاطرات زمین شناسی مثل سیل ، زمین لرزه ، حرکات دامنه‌ای و مانند آن. برخی از مولفین زمین شناسی مهندسی را سهوا به جای «ژئوتکنیک» به کار می‌برند. بطور کلی زمین شناسی مهندسی به توسط روشهای اکتشافی متنوع تاثیر محیط زمین شناسی اطراف را بر سازه مهندسی یا پروژه عمرانی تعیین می کند. همچنین نقش احداث سازه را در تحریک و تغییر رفتار زمین مشخص می سازد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت 20 نکته کوتاه و کاربردی دکوراسیون خانه

پاورپوینت 20 نکته کوتاه و کاربردی دکوراسیون خانه

دسته بندیمعماری
فرمت فایلppt
حجم فایل1.227 مگا بایت
تعداد صفحات21
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بخش اعظم عمر ما در فضاهای داخلی بناها سپری می­شود. این فضاها محیطی را ایجاد می­کنند که پاسخ­گوی نیازهای اساسی ما نظیر نیاز به سرپناه بوده و بسیاری از فعالیت­های ما در آن صورت می­گیرد. همچنین آنچه به یک بنا روح می­بخشد، فضای داخلی آن است. بنابراین می­توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تأثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت­های ما در آن دارد و از طرف دیگر نگرش، احوال و شخصیت ما را تحت تأثیر قرار می­دهد. بر این اساس، هدف طراحی داخلی، بهبود عملکرد فیزیکی و روانی فضا برای راحت­سازی زندگی در آن است. فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلاً قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن، کارآیی لازم و بهینه را نخواهد داشت.

طراحی داخلی زندگی همه آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد و تأثیرات آن در زندگی به وضوح قابل مشاهده است. از این­رو موضوع طراحی داخلی به هیچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه­های اعیانی نیست. طراحی داخلی می­تواند برای کل جامعه و طبقات کم­درآمد هم مفید باشد. اگر قناعت را اصل اساسی امروز جامعه بدانیم و قصد داشته باشیم امکان زندگی راحت را در فضای 40 یا 60 متری آپارتمان­ها فراهم کنیم، طراحی داخلی یک ضرورت گریزناپذیر خواهد بود. طراحی داخلی می­تواند به ما نشان دهد که در این فضای کوچک چطور و با چه وسایلی باید زندگی کنیم.
در این پاورپوینت نکات ابتدایی ولی با تاثیر فراوان در مورد دکوراسیون خانه اورده شده که بطور حتم تاثیر مثبت فراوانی بر افراد خانواده خواهد گذاشت

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل