یکشنبه , آگوست 18 2019
Breaking News

بررسی امنیت شبكه و رمزگذاری

بررسی امنیت شبكه و رمزگذاری

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل40 کیلو بایت
تعداد صفحات70
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی امنیت شبكه و رمزگذاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

  1. امنیت شبکه 1

1.1 ارتباط امن 2

– سری بودن 2

– تصدیق، استناد 3

– درستی و بی عیبی پیغام 4

1.2 مراعات امنیت شبکه در اینترنت 6

  1. اصول رمزگذاری 12

2.1 رمزگذاری کلید متقارن 15

– استاندارد رمزگذاری 22

2.2 رمزگذاری کلید عمومی 26

  1. سندیت: شما کی هستید؟ 39

3.1 پروتوکل شناسایی ap 1.0 41

3.2 پروتوکل شناسایی ap2.0 41

3.3 پروتوکل شناسایی ap 3.0 44

3.4 پروتوکل شناسایی ap 3.1 46

3.5 پروتوکل شناسایی ap 4.0 47

3.6 پروتوکل شناسایی ap 5.0 50

  1. بی عیبی 56

4.1 ساختن امضای دیجیتالی 58

4.2 خلاصه پیغام 60

4.3 الگوریتم های توابع hash 66

  1. نتیجه گیری 69
  1. منابع 70

1- امنیت شبکه چیست؟

بیایید Alice و Bob را به عنوان دو نفری که می خواهند به طور امن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، معرفی کنیم. این یک متن در مورد شبکه است. باید مشخص کنیم که Alice و Bob ممکن است که دو روتر (router) باشند که می خواهند جداول مسیر یابی خود را به طور امن تعویض کنند، دو Host که می خواهند یک ارتباط انتقال امن را شروع کنند دو کاربر email که می خواهند emailهای امن به هم منتقل کنند تمام این حالات بعدا در این قسمت گفته خواهد شد. Alice و Bob دو شخصیت ثابت و مشهور در ارتباط امن هستند. شاید به علت اینکه اسم های آنها سرگرم کننده تر از یک نوع موجود به اسم A است که می خواهد یک ارتباط امن با یک نوع موجود به اسم B برقرار کند. تبادل عشق ممنوع، ارتباطات زمان جنگ و معاملات تجاری نیازهای عمومی مردم شهری هستند برای ارتباطات امن. اولی را به دومی ترجیح می دهیم و خوشحالیم که Alice و Bob را به عنوان فرستنده و گیرنده استفاده کرده ایم و آنها را در اولین سناریو استفاده می کنیم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

بررسی امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

دسته بندیشیمی
فرمت فایلdocx
حجم فایل4.244 مگا بایت
تعداد صفحات113
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

چکیده

جداسازی ذرات معلق در گازها به ویژه هوا، مورد توجه اغلب صنایع از جمله صنایع خودرو سازی، هسته ای، کارخانجات سیمان و نیز علوم زیست محیطی می باشد. برای کاهش آلودگی دو روش عمده وجود دارد:

الف) کاهش تولید آلاینده ها

ب) جلوگیری از انتشار آلاینده ها در محیط.

در این تحقیق جداسازی دوده از گازهای خروجی اگزوز موتورهای دیزل مورد بررسی قرار می گیرد.

دو مبحث بنیادی در این تحقیق عبارتند از:

الف) بررسی خصوصیات ذرات آلاینده خروجی از اگزوز.

ب) بررسی امكان سنجی استفاده از امواج آكوستیكی برای حذف ذرات معلق در گازهای خروجی اگزوز موتور های دیزل

نتایج حاصله از این بررسی نشان می دهد که ذرات آلاینده دارای قطر تقریبی 10-01/0میکرون با حداکثر تجمع جرمی در محدوده کمتر از 4/0 میکرون می باشند.

بدین منظور، مدل سازی عددی در مورد انباشت اکوستیکی برای بدست آوردن پارامترهای آزمایش و تاثیر این پارامترها در شبیه سازی و نتایج آزمایش انجام شد.

نتایج آزمایشگاهی حاصله نشان می دهد كه از امواج آكوستیكی برای جداسازی ذرات گازهای خروجی اگزوز با بازده بالا می توان استفاده كرد. سیستم فیلتراسیون آكوستیكی برای ذرات بزرگتر از 0.2 میكرون و برای دبی عبوری کوچکتر از 30 لیتر بر دقیقه، در گستره توان صوتی اعمالی 30 وات، کارآیی دستگاه نشست دهنده بیشتر از 95 درصد می باشد. برای دبی 50 لیتر بر دقیقه با توان صوتی 30 وات بازده 45% می باشد كه برای افزایش بازده فیلتراسیون در دبی های بالاتر، میتوان از چند سیستم به صورت موازی استفاده نمود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-فصل اول: مقدمه…………………………… 1

2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری.. 4

2-1 مقدمه…………………………………. 5

2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها…………. 8

2-2-1 صافی های کیسه ای……………………… 8

2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی………………… 8

2-2-3 شوینده ها……………………………. 9

2-2-4 سیکلونها…………………………….. 9

2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک……………….. 9

2-3 زمینه تاریخی…………………………… 10

2-4 مكانیزمهای انباشت آكوستیك………………. 11

2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكینتیك……………… 11

2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیك…………….. 17

2-4-3 واكنشهای آشفتگی آكوستیك……………….. 20

2-4-4 روان سازی آكوستیك…………………….. 19

2-4-5 توده آكوستیك…………………………. 23

2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی…………………… 24

2-5-1 مدل وولك…………………………….. 24

2-5-2 مدل شو………………………………. 25

2-5-3 مدل تیواری………………………….. 25

2-6 مدل سانگ………………………………. 25

3-فصل سوم: روشها و تجهیزات……………………. 27

3-1 مقدمه…………………………………. 28

3-2 روش شبیه سازی انباشت آكوستیك…………….. 28

3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی…………… 28

3-2-2 الگورِیتم مدل سازی…………………….. 29

3-3 سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی…….. 30

3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات………………………………………. 30

3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی 33

3-3-3 مواد مورد استفاده…………………….. 41

3-4 كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی ……………. 43

4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها…………….. 45

4-1 مقدمه…………………………………. 46

4-2 نتایج آزمایشگاهی……………………….. 47

4-2-1 اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات

خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………………. 46

4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی 49

4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی…….. 49

4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله……. 52

4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل… 55

4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن………………………………………. 55

4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل………. 62

4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی

در خروجی موتور های دیزل…………….. 67

4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه…………. 65

4-4-2 بررسی اثر توان اعمالی امواج…………… 72

4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار………………… 75

4-4-4 تأثیرات فركانس صدا…………………… 77

4-4-5 اثر اندازه ذرات………………………. 77

5- فصل پنجم……………………………….. 79

فهرست مراجع……………………………….. 83

ضمیمه 1…………………………………… 85

ضمیمه 2…………………………………… 88

ضمیمه 3…………………………………… 95

فهرست نمودارها

شکل 2-1- حجم انباشت آكوستیك……………………. 12

شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آكوستیكی……………… 14

شكل 2-3- مكانیزم های آشفتگی……………………. 20

شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستیك درشدت بالا…………. 22

شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای……….. 31

شكل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ…………………… 32

شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات…………………… 33

شكل 3-4- منبع امواج آکوستیکی…………………… 34

شكل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال………………. 35

شكل 3-6- دستگاه Amplifier……………………….. 36

شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر…………………….. 36

شكل 3-8- بلندگو و horn…………………………. 37

شكل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها……………………………………………. 38

شكل 3-10- فشار سنج دیجیتالی……………………. 38

شكل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی……. 39

شكل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی…………. 40

شكل 3-13- دبی سنج…………………………….. 41

شكل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید كننده ایروسل……………………………………………. 43

شكل 4-1- توزیع جرمی ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی……………………………….. 46

شكل 4-2- درصد جرمی توزیع ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی……………………………….. 46

شكل 4-3- توزیع فشار آكوستیكی در cm10 از بالای لوله…. 49

شكل 4-4- توزیع فشار آكوستیكی در cm17 از بالای لوله…. 49

شكل 4-5- توزیع فشار آكوستیكی در cm150 از بالای لوله… 50

شكل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار…………………………….. 51

شكل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار……………………………… 51

شكل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار…………………………….. 52

شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان…….. 54

شكل 4-10- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 200……………………………………………. 56

شكل 4-11- محل نقاطی كه در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند 57

شكل 4-12- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 650 ……………………………………………. 58

شكل 4-13- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 830 ……………………………………………. 59

شكل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h 61

شكل 4-15- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=250 L/hourو فركانسHz 830 ……………………………………………. 62

شكل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)……………………………………….. 63

شكل 4-17- تست نشست آكوستیكی برای حالت Q=27.8 L/minو فركانسHz 830 ……………………………………………. 64

شكل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات………….. 66

شكل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون……. 68

شكل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر اندازه ذرات در مدل سازی عددی 69

شكل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته……………………….. 70

شكل 4-22- تاثیر توان الكتریكی امواج بر بازده فیلتراسیون 72

شكل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آكوستیكی………. 74

شكل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آكوستیكی….. 75

شكل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آكوستیكی…… 76

فهرست جداول

جدول 4-1- فرکانس های بحرانی……………………. 48

جدول 4-2- توزیع فشار آكوستیكی در فركانس های مختلف… 48

جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون……… 67

جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون… 71

لیست علائم

up سرعت ذره در میدان آكوستیك

η فاكتور گاز برد (entrainment factor)

ω فركانس زاویه ای آكوستیك

t زمان

φ تعویق فازی حركت ذره نسبت به تعویق فازی حركت گاز

Ua دامنه سرعت آكوستیك

زمان استراحت ذره

چگالی ذره

µ لزجت سینماتیكی

d و a قطر ذره

cε بازده برخورد

nv تعدد عددی ذرات كوچك در حجم انباشت بعد از پر شدن

fε بازده پرشدگی

تابع فركانس انباشت یا ضریب انباشت

g12 تابع تعامل هیدرودینامیكی

pa فشار محیط محفظه انباشت

P فشار آكوستیكی

k عدد موج

ρo چگالی هوا

λ عدد موج

Q دبی جریان ایروسل

V سرعت عبور ذره از میان محفظه

E بازده فیلتراسیون

Nf تعداد ذرات بعد از فیلتراسیون

Ni تعداد ذرات قبل از فیلتراسیون

γ نسبت گرمای ویژه

R ثابت جهانی گازها

CI اشتعال تراكمی

SI اشتعال جرقه ای

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارتباط با پایگاه داده‌های اکسس در ویژوال بیسیک

ارتباط با پایگاه داده‌های اکسس در ویژوال بیسیک

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل1.055 مگا بایت
تعداد صفحات95
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارتباط با پایگاه داده‌های اکسس در ویژوال بیسیک

پیشگفتار :
ما در عصری زندگی می‌كنیم كه آن را عصر اطلاع رسانی یا قرن ارتباطات نامیده‌اند، لذا می‌توان اذعان نمود كه كامپیوتر بهترین ابزار ارتباطی در آن عصر می‌باشد. امروزه كامپیوتر نه تنها بهعنوان یك وسیله شخصی یا ابزار گروهی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلكه به عنوان یك وسیله ارتباطی مهم در جهان مطرح می‌باشد و به همین دلیل است كه كاربرد آن روز به روز درجهان گسترش می‌یابد به گونه‌ای كه در همه كشورهای جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
با گسترش كاربرد كامپیوتر در جهان این رشته به صورت گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف توسعه یافته و هر روز نیز به این گسترش افزوده می‌گردد. پیشرفت سریع تكنولوژی، به ویژه فناوریاطلاعات و ارتباطات (ICT) روز به روز چشم اندازها و افق‌های روشن‌تری را جهت تسخیر قلل علمی، فنی و صنعتی و حل مشكلات و مسائل بشر ارائه می‌كند و تك تك افراد جامعه را به تلاشمضاعف در كسب مهارتهای رایانه‌ای و كاربرد آنها در سایر علوم ملزم می‌سازد، به نحوی كه امروزه افراد و جوامع ناتوان در بكارگیری فن آوریهای جدید رایانه‌ را بی سواد تلقی می‌كنند. یكی ازرشته‌های علمی مفید در زمینه كامپیوتر كار با پایگاه داده‌ها و نرم افزارهای بانك اطلاعاتی است كه در زمینه‌های مختلف تجاری و اداری و وب سایت و … كاربرد دارد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

مقدمات Visual Basic 3

مقدمات بانك اطلاعاتی Access 26

توصیف پروژه

الف ) توصیف پایگاه داده‌ها 62

ب ) توصیف فرم‌های برنامه 76

ضمائم

ضمیمه 1- كد فرم Accessories

ضمیمه 2- کد فرم Bag

ضمیمه 3- کد فرم Component

ضمیمه 4- کد فرم Notebook

ضمیمه 5- کد فرم Start(AAA)

فهرست منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران

بررسی ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل71 کیلو بایت
تعداد صفحات95
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارزیابی كیفیت خدمات ارائه شده توسط شركت سهامی بیمه ایران

فصل اول : كلیات

1-1- مقدمه

2-1- بیان مسأله

3-1- هدف

1-3-1- الف – هدف اصلی:

1-3-1- ب – اهداف فرعی:

1-3-1- پ – هدف كاربردی:

4-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

5-1- سؤالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی تحقیق

2-5-1- سوالات فرعی تحقیق:

6-1- فرضیه های تحقیق

7-1- متغیرهای تحقیق:

8-1- واژگان تخصصی:

9-1- محدودیتهای تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

1-2- پیشینه

1-1-2- واژة بیمه:

2-1-2- تاریخچة بیمه در جهان

1-3-1-2- پیدایش بیمه دریایی

2-2-1-2- پیدایش بیمه آتش سوزی

3-1-2- تاریخچه بیمه در ایران:

4-1-2- شركت های بیمه خارجی كه در ایران فعالیت داشته اند:

5-1-2- سازمان بیمه در ایران

1-5-1-2- تصویب قانون بیمه

2-5-1-2- نظارت بر صلاحیت فنی شركتهای بیمه

3-5-1-2- نظارت بر شركتهای بیمه

6-1-2- تاریخچة تأسیس شركت سهامی بیمه ایران

1-6-1-2- كلیات:

2-6-1-2- مجوز قانونی تأسیس شركت سهامی بیمه ایران

3-6-1-2- صاحبان سهام و مؤسسان شركت

4-6-1-2- میزان سرمایة اولیة و چگونگی تأمین آن

5-6-1-2- شركت نامه و اولین اساسنامه شركت سهامی بیمه ایران

6-6-1-2- اولین اساسنامه

7-6-1-2- شروع رسمی فعالیت بیمه گری و اولین بیمه نامه صادره توسط شركت

8-6-1-2- اولین كارمندان شركت

6-6-1-2- هزینه تأسیس

7-1-2- شركت سهامی بیمه ایران

1-7-1-2- مرام نامه خانواده بزرگ بیمه ایران

2-7-1-2- امتیازات و ویژی های بیمه ایران

3-7-1-2- مكانیزاسیون

5-7-1-2- سرمایة بیمه ایران

6-7-1-2- سرمایه گذاریها

7-7-1-2- شبكه فروش

8-7-1-2- نیروی انسانی

9-7-1-2- چشم انداز برنامه های بیمه ایران

10-7-1-2- بهبود مستمر ظرفیت و توان حرفه ای

11-7-1-2- هدف بیمه ایران

12-7-1-2- انواع پوششهای بیمه ای

2-2- مبانی نظری

1-2-2- روش شناسی حل مشكل وبهبود كیفیت:

2-1-2-2- چرخة PDSA دمینگ

3-1-2-2- مدل سه بعدی جودان

4-1-2-2- فرآیند كرازبی:

2-2-2- مدل های ارزیابی كیفیت خدمات:

1-2-2-2- مدل كیفیت خدمات SERQUAL

2-2-2-2- مدل CAF:

3-2-2- سنجش كیفیت خدمات در بخش عمومی مدل تعالی سازمانی EFQM

4-2-2-2- مدل چارتر مارك

3-2-2- مدل تحقیق:

فصل سوم روش شناسی تحقیق

1-3-روش تحقیق

1-1-3- مقدمه

2-1-3- جامعه آماری:

3-1-3- روش نمونه گیری:

4-1-3- حجم نمونه:

5-1-3- ابزار سنجش و طراحی پرسشنامه

1-5-1-3- پایایی (اعتماد)

2-5-1-3- روایی (اعتبار):

6-1-3- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

2-3- منابع گردآوری اطلاعات:

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1-4- آمار توصیفی

1-1-4- جنسیت

2-1-4- میزان تحصیلات

3-1-4- نوع بیمه

4-1-4- مدت استفاده از خدمات بیمه ایران:

5-1-4- سن

2-4- آزمون فرض

فصل پنجم : نتیجه گیری

1-5- نتیجه گیری

1-1-5- با توجه به اثبات فرضیه اول نتیجه می گیریم كه

2-1-5- با توجه به اثبات فرضیه دوم نتیجه می گیریم كه:

3-1-5- با توجه به اثبات فرضیه سوم نتیجه می گیریم كه

4-1-5: با توجه به اثبات فرضیه چهارم نتیجه می گیریم كه

5-1-5: با توجه به اثبات فرضیه پنجم نتیجه می گیریم كه:

2-5- پیشنهادها

1-2-5- پیشنهاد برای فرضیه I

2-2-5- پیشنهاد برای فرضیه II

3-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری III

4-2-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری IV

5-1-5- پیشنهاد برای نتیجه گیری (IV)

ضمائم – نمونه پرسشنامه

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل55 کیلو بایت
تعداد صفحات85
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

فهرست مطالب

عنوان …………………………….. صفحه

چكیده………………………………….

مقدمه………………………………… 2

فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی

1ـ بیان مسئله …………………………. 7

2ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………… 11

3ـ اهداف……………………………… 14

4ـ فرضیه‌های پژوهش …………………….. 15

5ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ………… 16

6ـ خلاصه ……………………………… 18

فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر

1ـ مبانی نظری ………………………… 20

الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)…

روان تحلیل‌گری ………………………… 22

رفتاری‌نگر…………………………….. 25

شناختی……………………………….. 30

زیست‌شناختی …………………………… 32

انواع ……………………………….. 35

میزان شیوع …………………………… 36

ب ـ پیشرفت تحصیلی …………………….. 37

2ـ یافته‌های پژوهشی ……………………. 43

3ـ خلاصه ……………………………… 50

فصل سوم: فرآیند روش شناختی

1ـ انتخاب نمونه ………………………..

الف ـ جامعه و نمونه …………………… 52

2ـ ابزار گردآوری اطلاعات ……………….. 53

الف ـ معرفی سیاهه …………………….. 53

ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاری ………………. 54

ج ـ اعتبار و پایایی …………………… 54

3ـ طرح تحقیق و روشهای آماری ……………. 56

الف ـ طرح تحقیق ………………………. 56

ب ـ روشهای آماری ……………………… 58

4ـ خلاصه ……………………………… 59

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج كمی

1ـ ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده ………. 61

2ـ بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده …….. 63

الف ـ نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی 64

ب ـ نتایج آزمون t در متغیر افسردگی ……… 65

ج ـ نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی … 65

3ـ خلاصه………………………………. 67

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

1ـ بحث و بررسی درباره یافته‌ها ………….. 69

2ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ………………… 72

3ـ كاربرد نتایج ………………………. 73

4ـ محدودیت‌ها………………………….. 78

5ـ پیشنهادات………………………….. 79

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ITO و ویژگی های آن

بررسی ITO و ویژگی های آن

دسته بندیبرق
فرمت فایلdocx
حجم فایل84 کیلو بایت
تعداد صفحات102
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ITO و ویژگی های آن

فصل اول

1-1- معرفی ITO و ویژگی های آن

1-1-1- خواص عمومی و ساختار فیزیکی

1-1-2- خواص الکتریکی

1-1-3- تحرک حامل های آزاد؛ مکانیزم پراکندگی

1-1-4- ویژگی های اپتیکی

1-1-5- ثابتهای اپتیکی

1-1-6- ساختار باند

1-2- روشهای لایه نشانی ITO

1-2-1- تبخیر حرارتی

1-2-2- لایه گذاری به روش بخار شیمیایی

1-2-3- افشانه گرما کافت (Spry pyrolysis)

1-2-4- چاپ صفحه ای (screen printing)

1-2-5- لایه گذاری توسط باریکه الکترونی (e – beam)

1-2-6- لایه گذاری به روش بخار شیمیایی

1-3- تماس نیمه هادی ITO

1-3-1- تحلیل دیاگرام باند انرژی تماس MS

فصل دوم

3-1 عملیات قبل از لایه نشانی

3-1-1- استفاده از محلول (RCA)

3-1-2- استفاده از حمام اولتراسونیک

3-1-3- گرما دهی به زیر لایه

3-2 عملیات لایه نشانی

3-2-1- کندوپاش

3-2-2- اساس مکانیزم کندوپاش

3-2-3- dc کندوپاش

3-2-4- rf کندوپاش

3-2-5- مگنترون کندوپاش

3-2-6- کندوپاش واکنشی

3-2-7- مزیت های فرایند کندوپاش

3-2-8- سیستم لایه نشانی مورد استفاده در این پروژه

3-2-9- تاثیر فاصله بین هدف و زیرلایه بر خواص فیلم ITO

3-2-10- تاثیر فشار جزئی اکسیژن روی ویژگی های فیلم ITO

– عملیات پس از لایه نشانی

– فرایند پس گرمایش

فصل چهارم

4-1- الگودهی به نمونه ها

4-1-1- طراحی و ساخت الگو

4-1-2- انواع فتورزیست

4-1-3- روش Lift-off

4-1-4- روش زدایش (etching)

4-1-4-1- زدایش خشک

4-1-4-2- زدایش تر

4-2- ضخامت سنجی

4-3- اندازه گیری مقاومت تماس

4-4- اندازه گیری مقاومت ورقه ای

4-4-1- پروب چهار نقطه ای

4-5- روش های کریستالوگرافی

4-5-1- بررسی با کمک میکروسکوپ نوری

4-5-2- بررسی با میکروسکوپ الکترونی

4-5-3- میکروسکوپ اسکن کننده الکترونی (SEM) و تحلیل تفکیک کننده اشعه ایکس (EDX)

4-5-4- میکروسکوپ انتقال دهنده الکترون (TEM)

4-5-6- شناسایی بر اساس تفرق اشعه ایکس (XRD)

4-5-7- RBS

4-5-8- بررسی با کمک میکروسکوپ نیرو اتمی (AFM)

4-6- طیف سنجی فروسرخ

4-6-1- فرایند جذب فروسرخ

4-6-2- موارد کاربرد طیف فروسرخ

4-6-3- حرکات ارتعاشی

4-6-4- دستگاه طیف سنج فروسرخ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب علم مناظر و مرایا

کتاب علم مناظر و مرایا

دسته بندیهنر و گرافیک
فرمت فایلzip
حجم فایل16.161 مگا بایت
تعداد صفحات116
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب علم مناظر و مرایا/رشته های گرافیک/نقاشی/ صنایع دستی/پشتیبانی صحنه/مرمت اثار فرهنگی/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3435/(116 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت

پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل35 کیلو بایت
تعداد صفحات8
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت

مشخصات « پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 32 سوالی
نوع فایل: word

در بخش تحلیل اسنادی جهت احصاء مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت و راهکارهای نهادینه سازی آن در مدارس، از فرم فیش برداری استفاده شده است و در بخش تحلیل محتوا، به منظور بررسی و تحلیل محتوای اهداف مصوب دوره متوسطه از نظر میزان توجه به مؤلفه های فرهنگ ایثار و شهادت، از فرم چک لیست تحلیل محتوای محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تدوین فرم چک لیست تحلیل محتوای اهداف مصوب دوره متوسطه، تعداد قابل توجهی از منابع نظری و پژوهشی مرتبط در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بررسی و چارچوب مفهومی مؤلفه ها بر اساس جدول 3-3 طراحی و استفاده شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه فشارهای شغلی محقق

پرسشنامه فشارهای شغلی محقق

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل10 کیلو بایت
تعداد صفحات4
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه فشارهای شغلی محقق

پرسشنامه فشارهای شغلی محقق ساخته 3 بعد را مورد بررسی قرار داده که این پرسشنامه شاخص­های فشارهای شغلی معلمان زن را در ابعاد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی و وضعیت روحی و روانی مورد بررسی قرار داده است.

روایی و پایایی

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش های مختلف مورد بررسی قرارگرفته است،به صورتی که پایایی پرسشنامه فشارهای شغلی بر حسب ضریب آلفای کرونباخ در بسیاری از پژوهش در سطح مطلوب بود، که می­توان چنین نتیجه گرفت که پرسشنامه فشارشغلی از پایایی لازم و رضایت بخشی برخوردار است.

همکار گرامی:

این پرسشنامه به منظور انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تاثیرفشارهای شغلی برعملکرد معلمان زن مقطع متوسطه دوم دراختیار شما قرار گرفته است.خواهشمند است با عنایت ویژه به سئوالات پاسخ دهید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس احساس تعلق به مدرسه

مقیاس احساس تعلق به مدرسه

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل9 کیلو بایت
تعداد صفحات2
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس احساس تعلق به مدرسه

برای سنجش متغیر تعلق به مدرسه از مقیاس احساس تعلق به مدرسه، ساخته ی براون و ایوانز (2002)، استفاده شد. این پرسشنامه دارای 16 ماده است که بر اساس یک مقیاس چهار درجه­ای (طیف لیکرت)، از کاملاً مخالفم (1)، مخالفم (2)، موافقم (3) و کاملاً موافقم (4) درجه بندی شده است. حداقل نمره در این پرسشنامه 16 و حداکثر آن 64 می باشد. نمره­ی بالاتر، در این مقیاس، نشان دهنده­ی تعلق به مدرسه بالاتر است. نمره کلی این مقیاس از جمع تمام سئولات به دست می­آید حداکثر نمره 64 و حداقل نمره 16 است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب مبانی هنر های تجسمی

کتاب مبانی هنر های تجسمی

دسته بندیهنر و گرافیک
فرمت فایلzip
حجم فایل8.45 مگا بایت
تعداد صفحات199
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب مبانی هنرهای تجسمی/رشته های گرافیک/سینما/طراحی و دوخت/صنایع دستی/چاپ دستی/نقاشی/نمایش/نقشه کشی معماری/مرمت اثار فرهنگی/پشتیبانی صحنه/انیمیشن/شماره درس 3431/(199 صفحه)با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS)

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS)

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل11 کیلو بایت
تعداد صفحات3
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS)

مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه توسط جنارو، فلورس و گومز و همکاران (2007؛ به نقل از گل‌محمدیان و یاسمی نژاد، 1390) ساخته شده است . آنان پایایی مقیاس را به روش همسانی درونی روی دانشجویان دختر و پسر اسپانیایی با آلفای 87/0 گزارش کردند. این مقیاس بر اساس ده شاخص روان‌شناختی از راهنمای تشخصی و طبقه بندی اختلالات روانی است. این مقیاس 23 آیتم دارد و دارای خرده مقیای و زیر عامل نیست. همچنین COS براساس قالب پاسخ طیف لیکرن شش گزینه ای (1- هرگز، 2- تقریبا‍ً‌ هرگز،3- برخی اوقات، 4- اغلب، 5- تقربیاً همیشه و 6- همیشه) است. نمرات بالا منعکس کننده مفرط است و آزمودنی های با نمرات بالای 75 به عنوان استفاده کننده مفرط و پایین تر از 25 به عنوان استفاده کننده کم مشخص می‌شوند (جنارو و همکاران، 2007؛ به نقل از گل محمدیان و یاسمی نژاد، 1390). گل محمدیان و یاسمی نژاد (1390) در پژوهشی با نمونه 782 نفر دانشجو که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند اعتبار مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه را به روش آلفای کرونباخ 903/0 گزارش کردند. همچنین پایایی بازآزمایی مقیاس را نیز در سطح معنی داری 001/ 0،‌ 714/0 r=گزارش کردند

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل9 کیلو بایت
تعداد صفحات3
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

پرسشنامه ارزیابی استرس شغلی توسط هلریگال و اسلوکوم (2000)، ساخته شده و میزان استرس فرد در شغلش را اندازه گیری می­کند. این پرسشنامه دارای 3 عامل محیط فیزیکی، تضاد شغل و ابهام نقش است که هر عامل به ترتیب دارای 3 ، 4 و 3 سؤال می­باشد.

این پرسشنامه دارای پنج گزینه‌ شامل “همیشه”، “معمولاً”، “بعضی اوقات”، “به ندرت” و “هرگز” می­باشد. شیوه­ی نمره‌گذاری این پرسشنامه بدین صورت است که: برای جمع­بندی نمرات به گزینه “همیشه” نمره 10، “معمولاً” نمره 8، “بعضی اوقات” 6، “به ندرت” 4 و “هرگز” نمره صفر تعلق می­گیرد. نمره­گذاری پرسشنامه برای عامل­ها با جمع امتیازهای سؤالات هر عامل و برای کل پرسشنامه جمع امتیاز عامل­ها به دست می­آید. دامنه نمره در این پرسشنامه عدد 0 تا 100 است. احراز نمره بالا در این پرسشنامه نشان دهنده­ی استرس بیش از حد در شغل و رضایت شغلی پایین است.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه ی نیازهای بنیادی روانی

پرسشنامه ی نیازهای بنیادی روانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل10 کیلو بایت
تعداد صفحات4
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه ی نیازهای بنیادی روانی

پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا، دسی و ریان (2000) ساخته شده است. مقیاس مذکور شامل 21 ماده است که سه خرده مقیاس، خودمختاری، شایستگی و ارتباط را می­سنجد، که میزان احساس حمایت از نیاز های خود مختاری را با سوالات، 1، 4ع، 8، 11ع، 14، 17، 20ع ، نیاز به شایستگی را با سوالات، 3ع، 5، 10، 13، 15ع، 19ع ونیاز به ارتباط با دیگران را با سوالات2، 6، 7ع، 9، 12، 16ع، 18ع، 21، می­سنجد. که بر اساس مقیاس هفت درجه­ای لیکرت درجه بندی شده است. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری می­شوند. گاردیا و همکاران ( 2000) ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن را روی مادر، پدر، شریک و رمانتیک و دوستان آزمودنی­ها همگی 92/0، گزارش کرده­اند. همچنین این مقیاس در نمونه­های مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است، به طوری که آلفای کرونباخ آن بین 76/0 تا 79/0 در نوسان بوده است (قربانی و واتسون، 2004؛ قربانی، 1383). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی

پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل10 کیلو بایت
تعداد صفحات4
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی

پرسشنامه­ی اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (2004) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 ماده و شش خورده مقیاس که عبارتند از : خرده مقیاس­های، عدم پذیرش پاسخ­های عاطفی که با سوالات، 11، 12، 21، 23، 25، 29 / اختلال در انجام رفتارهای هدفمند که با سوالات 13، 18، 20، 26، 33 / اختلال در کنترل تکانه که با سوالات، 3، 14، 19، 24، 27، 32 / فقدان آگاهی هیجانی که با سوالات، 2ع، 6ع، 8ع، 10ع، 17، 18، 20ع، 26، 33/ محدودیت در دستیابی به راهبرد­های تنظیم هیجان با سوالات، 15، 16، 22ع، 28، 30، 31، 35، 36 و خرده مقیاس فقدان شفافیت هیجانی با سوالات، 1ع، 4، 5، 7ع، 9 سنجیده می­شود

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان

مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل10 کیلو بایت
تعداد صفحات3
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان

در این پژوهش برای سنجش اضطراب ریاضی آزمودنی ها از “مقیاس ریاضی برای کودکان” MARS-R “(چیو هنری،1990) استفاده شده است.

چیو و هنری مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان را -بر اساس مقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی- فرم کوتاه MARS-R که توسط بلیک و پارکر ساخته شده بود- تنظیم کردند که بر اساس آنچه خود عنوان کرده اند، می توان این مقیاس را برای کودکان پایه های چهارم تا هشتم مورد استفاده قرار داد.(شیوندی چلیچه، 1389).

این مقیاس متشکل بر 22 عبارت کوتاه است؛ که فعالیت های مرتبط با ریاضی را تشریح می کند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل15 کیلو بایت
تعداد صفحات6
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی

پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت های مدیریتی مشتمل بر 30 گویه می باشد. این پرسشنامه دارای 7 مؤلفه (نوآوری و ابتکار 4 گویه، قدرشناسی4 گویه، خودباوری4 گویه، تفکر منطقی و آینده نگری5 گویه، ریسک پذیری4 گویه، روش تفویض اختیار 5 گویه و رعایت قوانین اداری 4 گویه) می‌باشد. پس از تهیه پرسشنامه اعتبار و پایائی آن را باید قبل از انجام مطالعه اصلی سنجید. برای تعیین اعتبار محتوایی صوری، پرسشنامه را در اختیار چند تن از استادان رشته علوم انسانی و تربیتی به ویژه استاد راهنما قرار دادم تا مشخص نمایند كه گویه‌ها صرفاً موضوع مورد بررسی را می‌سنجد یا خیر. پس از آن تعدادی از گویه‌ها حذف یا تغییر داده شد، سپس پایایی را با استفاده از آزمون مقدماتی بر روی نمونه‌ای مشابه نمونه اصلی ولی كوچك‌تر از آن مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین پس از تهیه پرسشنامه‌، تعداد 40 نسخه از آن تكثیر و بوسیله پاسخگویان تكمیل گردید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی استـقرار منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم

بررسی استـقرار منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل20 کیلو بایت
تعداد صفحات7
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقیاس استـقرار منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم

در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل 24 پرسش می باشد که بر اساس لیکرت رتبه بندی شده است و ارزشهای 1 برای خیلی زیاد، 2 برای زیاد، 3 برای متوسط، 4 برای کم و 5 برای خیلی کم در نظر گرفته شده است.

دوست گرامی

پرسشنامه ای که تقدیم حضورتان گردیده است در رابطه با اجرای یک پایان نامه دانشجویی تحت عنوان ((بررسی استـقرار منطقه ی ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم)) می باشد.

قطعاً پاسخهای واقعی و دقیق شما محقق را در نتیجه گیری صحیح یاری خواهد نمود. لطفا با توجه به گزینه های داده شده مناسب ترین پاسخ را با علامت * در محل مورد نظر مشخص نمایید.

از اینکه ما را در انجام این کار یاری می نمایید کمال تشکر و قدردانی را داریم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب طراحی (2) رشته های نقاشی

کتاب طراحی (2) رشته های نقاشی

دسته بندیهنر و گرافیک
فرمت فایلzip
حجم فایل38.185 مگا بایت
تعداد صفحات272
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب طراحی(2)/رشته های نقاشی/گرافیک/چاپ دستی/انیمیشن/گروه تحصیلی هنر/زمینه خدمات/شاخه اموزش فنی و حرفه ای/شماره درس 3663/(272 صفحه)/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه اختلالات خواب

پرسشنامه اختلالات خواب

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل7 کیلو بایت
تعداد صفحات2
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسشنامه اختلالات خواب
مشخصات « پرسشنامه اختلالات خواب»
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 17 سوالی

نوع فایل: word

این پرسشنامه توسط محمدی و همکاران (به نقل از Lynchو همکاران) در سال 1388 برای جامعه ایرانی تهیه شده است و 17 سوال دارد که اختلالات را در سه قسمت مشکل در شروع خواب، (5 سوال) در تداوم خواب(7 سوال) و بیداری از خواب (5 سوال) ارزیابی می کند. سوالات در دو گزینه بله و خیر نمره گزاری می شود. حداقل نمرات برای هر قسمت صفر و حداکثر نمرات برای قسمت اول و سوم 10 که نمره بالای 5 نشانه اختلال در شروع و بیداری از خواب و برای قسمت دوم 14 بوده است که نمره بالای 7 نشانه اختلال در قسمت تداوم خواب است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل