دوشنبه , مارس 18 2019
آخرین خبرها

پاورپوینت آشنایی با نسبیت خاص

پاورپوینت آشنایی با نسبیت خاص

پاورپوینت-آشنایی-با-نسبیت-خاصتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با نسبیت خاص،
در قالب ppt و در 217 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
اصل نسبیت خاص:
شخصی که با سرعت نور حرکت می کند چراغ قوه خود را روشن می کند. نورنشریافته نسبت به او و هرشخص دیگری با سرعت نور حرکت خواهدکرد.

نسبیت خاص:
“خاص” : فقط در مورد چهارچوب های مرجع لخت بکارمیرود
“نسبیت” : هیچ چهارچوب مرجع مطلق و منحصر به فردی وجود ندارد.
“نسبیت خاص” : “قوانین فیزیک در کلیه چهارچوب های مرجع لخت یکسان است .”

چند تعریف :
چارچوب مرجع ، چارچوبی است که قانون لختی ( قانون اول نیوتون) در آن صادق است.
دستگاه لخت ، یک چاچوب بدون شتاب است
رویداد چیزی است که مستقل از چارچوب مرجعی که برای توصیف آن بکار می رود اتفاق
می افتد.
یک رویداد را نسبت به یک چارچوب با چهار مختصه
( فضا – زمانی ) t,z,y,x نشان می دهند.
و . . .

فهرست مطالب:
زمینه تجربی نظریه نسبیت خاص
تبدیلات گالیله
نسبیت نیوتونی
آزمایش مایکلسون – مورلی
فرضیه انقباض لورنتس –فیتزجرالد
اصول موضوع نظریه نسبیت خاص
فصل دوم :سینماتیک نسبیتی
نسبیت همزمانی
معادلات تبدیل لورنتس
مقایسه طول های عمود بر حرکت نسبی
مقایسه طول های موازی با حرکت نسبی
جمع نسبیتی سرعتها
ابیراهی و اثردوپلر در نسبیت
بستگی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی به یکدیگر
معادلات تبدیل برای EوB
میدانهاونیروها درمجاورت یک سیم حامل جریان
نیروهای بین بارهای متحرک
ناوردایی معادلات ماکسول
و . . .

دانلود فایل

پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت

پاورپوینت نمای آلومینیوم کامپوزیت

پاورپوینت-نمای-آلومینیوم-کامپوزیتتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع نمای آلومینیوم کامپوزیت،
در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
باظهورمدرنیسم درمعماری وشروع عصرمدرن وهمزمان باروی کارامدن معمارانی چون میس وندرو ومعماران تحصیل کرده مدارسی مانندباوهاوس وعلاقه جهانیان به ایجادبناهای بلندمرتبه وبه طورکل شروع ساخت وسازهای صنعتی درغرب بحث پیش ساختگی واستفاده ازمصالح پیشرفته به یکی ازمهمترین دغدغه های طراحان ومجریان وتولیدکنندگان بدل شد.
دراین میان نگاههای معمارانه به سمت آلومینیوم وتولیدات اکسترودشده آلومینیوم سوق پیداکرد.
چراکه آلومینیوم به علت خصوصیت منحصر به فردخودهمچون سبکی وعایق بودن,انعطاف پذیری ودردسترس بودن,دردسترس بودن نسبی,باربربودن وجلال خاص می توانست تمام نیازهای مخاطبان خودرابراورده سازدتاسرانجام ورقهای کامپوزیت درسال1969 درآلمان ابداع گردیدودرحال حاظردردنیابه عنوان یکی ازمصالح اصلی وپرکاربردمطرح است.
قریب ده سال پیش شرکتهای تجاری که درحوزه مصالح ساختمانی نوین فعالیت می کردندیکی
اززیرمجموعه های صنایع آلومینیومی راواردایران کردندکه بانام >یا >
مشهور شدند . نام کامل این محصول ورقهای کامپوزیت آلومینیوم است و درنماهای خارجی بنا,دیوارهای داخلی وفضاهای اداری,درهای عایق بادوطوفان,قابهای پنجره,ساختمانهای تجاری
وساختمانهای نمادین مورداستفاده قرارمیگیرند.

ساختارورقهای کامپوزیت:
کامپوزیت به معنای ترکیب شده است.پانلها ازترکیب چندمتریالمختلف به همراه پوشش الومینیومی به دست آمده اندوسرچشمه نام گذاری این ورقها ازاینجاست.دوصفحه آلومینیومی به ضخامت(5/ 0)mm ,سطح هسته پلی اتیلن غیرسمی وغیرقابل احتراق به نام PVDFآن راکه ضخامت آن نیزحدود(3)mmمیباشد پوشانده اند اند.چسباندن این سطوح به هسته توسط فرایندهای شیمیایی ومکانیکی صورت میگیردبه طوری که درمقابل ورقه ورقه شدن به شدت مقاومت میکند.
و . . .

فهرست مطالب:
تاریخچه
نمونه نماهای کامپوزیت
اجرادرمعماری داخلی
ساختارورقهای کامپوزیت
تنوع رنگی درمحصولات کامپوزیت
نمونه هایی ازانواع مختلف ورقهای کامپوزیت
خصوصیات منحصر به فرد ورقهای کامپوزیت
ویژگیهای ورقهای مرکب
مقایسه دونمای متفاوت درهنگام زلزله
قابلیت شکل پذیری بالا
مقایسه بادیگرمصالح
موارد مصرف ورقهای مرکب بر اساس ضخامت آنها
نحوه اجرا

دانلود فایل

پاورپوینت نظام حسابهای ملی

پاورپوینت نظام حسابهای ملی

پاورپوینت-نظام-حسابهای-ملیتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع نظام حسابهای ملی،
در قالب ppt و در 149 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
حسابهاي كلان اقتصاد:
آمارهاي مالي دولت (GFS) شامل:
دريافتي هاي دولت: درآمد مالياتي،درآمد مالكيت، فروش كالاها و خدمات، انتقالات
پرداختي هاي دولت:
طبقه بندي اقتصادي هزينه هاي دولت: جبران خدمات كاركنان، خريد كالاها و خدمات، استهلاك، بهره، انتقالات، عوايد تامين اجتماعي، ساير
طبقه بندي وظيفه اي هزينه هاي دولت: خدمات عمومي، دفاع، امور اجتماعي و امنيت، امور اقتصادي، محيط زيست، مسكن، بهداشت، امور تفريحي و فرهنگي، آموزش، حمايت اجتماعي
ترازنامه دولت: وضعيت دارايي ها و بدهي ها (مالي و غيرمالي)
آمارهاي پولي و مالي (MFS) شامل همه اطلاعات مربوط به دارايي ها و بدهي هاي مالي بخشهاي نهادي اقتصاد بويژه بخش نهاد مالي است.
جداول جريان منابع مالي (جریان وجوه) كه غالباً بصورت ماتريسي ارائه مي گردد انواع مبادلات مالي بين بخشهاي نهادي اقتصاد را به تفصيل منعكس مي كند.
حساب تراز پرداختها انواع مبادلات (اعم از غيرمالي و مالي) اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم را با دنياي خارج ارائه مي كند و شامل دو زير حساب جاري و سرمايه است. در نگارش پنجم اين حساب شامل سه زير حساب جاري و سرمايه و مالي است.
و . . .

فهرست مطالب:
حسابهاي كلان اقتصاد
نظريه حسابهاي ملي
اهداف و كاربرد هاي نظام حسابهاي ملي (SNA)
دارايي ها در SNA
روانه و انباره در SNA
سير تحول نظام حسابهاي ملي (SNA)
ابعاد و ويژگيهاي SNA
بخشهاي نهادي در SNA
بخشهاي نهادي درSNA – شركتها
بخشهاي نهادي درSNA – بخش دولتي
بخشهاي نهادي درSNA – دولت عمومي
بخشهاي نهادي درSNA – خانوارها
حسابهاي SNA
محاسبه و برآورد توليد
تقويم يا ارزش گذاري
اتحادهاي اساسي در حسابهاي ملي
مازاد عملياتي و درآمد مختلط
حساب تخصيص درآمد اوليه
حساب توزيع ثانويه درآمد
حساب مصرف درآمد و مصرف درآمد تعديل شده
حساب تجديد ارزيابي
خروجي هاي SNA
و . . .

دانلود فایل

اندیشه کسب و کار

اندیشه کسب و کار

اندیشه-کسب-و-کارتحقیق اندیشه کسب و کار در قالب یک فایل ورد 13 صفحه ای و قابل ویرایش

بخشي از متن :
شروع كسب و كار يكي از جالبترين عملكردهايي است كه يك فرد ميتواند داشته باشد. بيش از ده ميليون نفر هر ساله كسب و كاري را آغاز ميكنند و در نتيجه بيش از سه ميليون كسب و كار كوچك هر ساله ايجاد ميشود.
كارآفريني مزاياي متعددي دارد و در نتيجه رقابت در اين حيطه نيز بسيار است. درك ابعاد اين رقابت و طرح كسب و كار دقيق و كارا ميتواند منجر به شروع يك كسب و كار موفق شود. آيا عملكرد شما ازين مراحل تبعيت ميكند؟ سعي كنيد آنچه را كه ديگران انجام ميدهند، بررسي كنيد تا به چگونگي شروع كار پي ببريد.

عناوين مهم:
انديشه كسب و كار
سنجش ميزان آمادگي براي شروع كسب و كار
كسب و كار شما چگونه بر روابط كاري شما اثر ميگذارد؟
چند نكته
دلايل شكست يك كسب و كار
يك عامل ديگر در خصوص شكست كسب و كار
يافتن يك راهنما
رمز موفقیت
دوران یکه تازی سر آمده است به همکاری بیندیشید
سه عامل در موفقیت یک محصول موثر است
تصمیم گیری
فرایند تصمیم گیری شامل موارد زیر است
بارش فکری و تصمیم گیری
رویه کاری
از ویژگی های جسور بودن در کسب و کار
تغییرات در موقعیت زندگی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت برنامه سازي پيشرفته

دانلود پاورپوینت برنامه سازي پيشرفته

دانلود-پاورپوینت-برنامه-سازي-پيشرفتهتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه سازي پيشرفته،
در قالب ppt و در 566 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
زبان C يک زبان همه منظوره است. دستورالعمل‌هاي اين زبان بسيار شبيه عبارات جبري و نحو آن شبيه جملات انگليسي مي باشد. اين امر سبب مي‌شود که C يک زبان سطح بالا باشد که برنامه‌نويسي در آن آسان است ›››
++C که از نسل C است، تمام ويژگي‌هاي C را به ارث برده است. اما برتري فني ديگري هم دارد: C++ اکنون «شي‌گرا» است. مي‌توان با استفاده از اين خاصيت، برنامه‌هاي شي‌گرا توليد نمود. برنامه‌هاي شي‌گرا منظم و ساخت‌يافته‌اند، قابل روزآمد کردن‌اند، به سهولت تغيير و بهبود مي‌يابند و قابليت اطمينان و پايداري بيشتري دارند.
و . . .

فهرست مطالب:
جلسه اول: «مقدمات برنامه‌نويسي با C++»
جلسه دوم: «انواع اصلي»
جلسه سوم: «انتخاب»
جلسه چهارم: ‹‹تكرار»
جلسه پنجم: «توابع»
جلسه‌ ششم: « آرايه‌ها»
جلسه هفتم: «اشاره‌گرها و ارجاع‌ها»
جلسه‌ هشتم: «رشته‌هاي‌ كاراكتري و فايل‌ها در ++Cاستاندارد»
جلسه نهم: «شيئ‌گرايي»
جلسه‌ دهم: «سربارگذاري عملگرها»
جلسه يازدهم: «تركيب و وراثت»

دانلود فایل

پاورپوینت چشم انداز 2020 مالزی

پاورپوینت چشم انداز 2020 مالزی

پاورپوینت-چشم-انداز-2020-مالزیتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع چشم انداز 2020 مالزی،
در قالب ppt و در 47 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
درباره مالزی
مالِزی کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن کوالالامپور است. سازمان‌های دولتی و وزارت‌خانه‌های این کشور در شهر جدید پوتراجایا (پایتخت اداری) این کشور واقع است. این فدراسیون شامل سیزده ایالت در جنوب شرقی آسیا است. نام «مالزی» زمانی انتخاب شد که فدارسیون مالیا؛ سنگاپور، ساباح و ساراواک یک اتحادیه متشکل از ۱۴ ایالت را تشکیل دادند. در سال ۱۹۶۵ سنگاپور از مالزی جدا شد و به کشوری مستقل تبدیل گردید.

تقسیمات کشوری
مالزی دارای ۱۳ استان است
و استاندار هر استان را
اصطلاحاً «شاه» می‌نامند.
و . . .

فهرست مطالب:
درباره مالزی
تقسیمات کشوری
جغرافیا
منابع طبیعی
جاذبه‌های گردشگری
ماهاتیر محمد
مالزی به روایت آمار و ارقام
موفقیت مالزی
واحد برنامه ریزی اقتصاد EPU
چرخه پروژه توسعه
اولين برنامه توسعه مالزي(1996-1970)
اقدامات لازم جهت موفقیت چشم انداز 2020 مالزي
و . . .

دانلود فایل

کتاب پرفروش BECOMING Michelle Obama

کتاب پرفروش BECOMING Michelle Obama

کتاب-پرفروش-becoming-michelle-obama

توضیحات:
کتاب Becoming نوشته میشل اوباما (Michelle Obama) است که بطور گسترده در آمریکا و سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفته است.
پرفروشترین کتاب پارسال و امسال تا این لحظه
فایل های دریافتی:
فایل پی دی اف کتاب انگلیسی (متن اصلی) و فایل اصلی ebook کتاب به فرمت epub انگلیسی (متن اصلی)

هم اکنون بسیاری از مترجمان و علاقمندان به دنبال متن اصلی کتاب هستند که بنا به درخواست نیاز و شما عزیزان فایل انگلیسی تهیه شد و در اختیار شما قرار گرفت.

دانلود فایل

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 51 تا 55

آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی- آزمون 51 تا 55

آزمون-ریاضی-پایه-دهم-تجربی-و-ریاضی-آزمون-51-تا-55

توضیحات:
آزمون ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی از آزمون 51 تا 55 ، در قالب مجموعه فایل های pdf.

این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی دهم تجربی و ریاضی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب سوال وجود دارد و هر آزمون شامل ۱۰ سوال می باشد که این سوالات به صورت تستی و یا تشریحی است و فاقد پاسخ تشریحی یا کلید می باشد در واقع کتاب کار برای دانش آموز می باشد.

دانلود فایل

تحقیق جذب سطحی اسید استیک روی زغال فعال

تحقیق جذب سطحی اسید استیک روی زغال فعال

تحقیق-جذب-سطحی-اسید-استیک-روی-زغال-فعال

توضیحات:
تحقيق جذب سطحی اسید استیک روی زغال فعال در قالب يک فايل word و در حجم 6صفحه.
بخشي از متن :
زغال فعال شده چیست؟
اصطلاح زغال فعال شده نشان دهنده یک سری از مواد جذب کننده سطحی , با جنسی زغالی و شکل کریستالی می باشد که در ساختار داخلی آن روزنه های زیادی وجود دارد.
زغال فعال شده دارای کاربردهای زیادی است, از جمله مصارف آن:
– تصفیه آبها ( آب شرب, آب آکواریومها, آبهای صنعتی), از نظر رنگ و بو و طعم
– رنگزدایی از قند و شکر
-…

عناوين مهم:
زغال فعال شده چیست؟
تولید زغال فعال شده
فعال سازی شیمیایی،فعال سازی توسط بخار
ویژگی های جذبی و فیزیکی
ویژگی های جذبی
زغال فعال شده چگونه کار می کند؟
جذب در زغال فعال شده دارای 3 مرحله است
بازیافت زغال فعال شده
زغال فعال شده و مهندسی شیمی

دانلود فایل

پاورپوینت اصول برنامه ریزی بهداشتی

پاورپوینت اصول برنامه ریزی بهداشتی

پاورپوینت-اصول-برنامه-ریزی-بهداشتیتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع اصول برنامه ریزی بهداشتی ،
در قالب ppt و در 213 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
فرایند منظم شناسایی دشواری های بهداشتی جامعه
،شناسایی نیاز های برآورد نشده وبررسی منابع موجود
برای برآورد این نیازها ،تعیین اولویت اهداف به طور
واقع بینانه و عملی و طرح ریزی اقدام اجرایی
برای انجام مقاصد است
برنامه ریزی بهداشتی تلاش در جهت برآورده ساختن
نیاز هاو توقعات بهداشتی مردم از طریق تدوین الگوی
مناسب بر اساس نظام PHC است

چرا در بخش بهداشت و درمان برنامه ریزی انجام می دهیم ؟
1- اصلاح ساختار یا الگوهای تشکیلاتی
2- تسریع در ارائه خدماتی که منطبق با نیازهای جامعه است
3- حذف برنامه های غیر ضرور
4- بهبود کیفیت خدمات بهداشتی
5- تعیین اولویتهای بهداشتی
6- استفاده بهتر از منابع انسانی و اطلاعات
7- پژوهشهای کاربردی
و . . .

شامل:
در پايان اين جلسه اول از فراگير انتظار مي رود:
1- برنامه ريزي را تعريف كرده ، ضرورت آن را بيان كنند.
2- عناصر و نقاط مشترک برنامه ريزي را شرح دهند.
3- تعریف برنامه ريزي بهداشتی یاد بگیرند .
4- علل نیاز به برنامه ریزی بهداشتی را توضیح دهند .

در پايان اين جلسه دوم از فراگير انتظار مي رود:
با اهداف برنامه ریزی آشنا شوند .
اجزای برنامه ریزی را بشناسند .
تفاوت بین برنامه ریزی رسمی و غیررسمی را دک کنند .
اصول برنامه ریزی را بفهمند .
ویژگیهای یک برنامه خوب را درک کنند .
با اهمیت برنامه ریزی آشنا شوند .

دانلود فایل

پاورپوینت چند بیماری گیاهان و درختان

پاورپوینت چند بیماری گیاهان و درختان

پاورپوینت-چند-بیماری-گیاهان-و-درختان

توضیحات:
پاورپوینت با موضوع چند بیماری گیاهان و درختان، در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
در اين بيماري تمامي اندام هاي هوايي گياه در طول دوره رشد ميتوانند به اين بيماري مبتلا شوند بيماري بلاست غالبا نوک برگ به صورت سوختگي آغاز ميشود و به تدريج به بقيه قسمت ها مي رود.اين قارچ در گره ها و محل بندها ساقه ضايعاتي را ايجاد ميکند که منجر به پوسيدگي و خشک شدن انها مي شود وزودتر در معرض شکسته شدن قرار ميگيرند آلودگي معمولا در اواخر فصل که تجمع رطوبت در گره ها به علت افزايش اندام هاي زايشي زياد است انجام ميگيرد
عامل بيماري بلاست برنج قارچي به نام Pyricularia oryzaeکه از رده قارچهاي ناقص Deuteromycetesميباشد
اسپورP.oryzae را از محيط کشت مصنوعي به دست مي آورند همراه با قطعات آب در قاعده برگ هاي انتهاي قبل از اينکه از غلاف خارج شوند الودگي شديد را به وجود مي اورد علت اين بيماري به وجود آمدن سازش نژادهاي مختلف قارچ عامل بيماري با شرايط اقليمي متفاوت است گسترش اين بيماري به عوامل جوي حرارت رطوبت زياد باد و کاربرد نامناسب کودهاي شيميايي به خصوص کودهاي ازت دارميباشد و با وجود شرايط مساعد از راه روزنه يا به طريق مکانيکي وارد سلول هاي اپيدرم مي شوند
و . . .

فهرست مطالب:
بیماری: بيماري بلاست برنج
علائم
عامل بيماري
مشخصات قارچ عامل بيماري
مبارزه

بیماری : بيماري لکه سياه سيب
علائم
عامل بيماري
مبارزه

بیماری: بيماري لکه اجري بادام
علائم
مبارزه

بیماری:پوسيدگي قهوه اي
علائم
عامل بيماري
مبارزه

دانلود فایل

پاورپوینت سیستم های اطلاعات کامپیوتری

پاورپوینت سیستم های اطلاعات کامپیوتری

پاورپوینت-سیستم-های-اطلاعات-کامپیوتری

توضیحات:
پاورپوینت سیستم های اطلاعات کامپیوتری ، در 13 اسلاید.
دراین اسلاید ابتدا به بررسی اولین استفاده کنندگان سیستم کامپیوتری میپردازیم سپس انواع رایج سیستم کامپیوتری و رایج ترین پرونده سیستم کامپیوتری مطرح میگردد و در نهایت به بررسی تاریخچه استفاده از سیستم اطلاعات کامپیوتری میپردازیم.

بخشی از متن فایل:
سیر تکامل سیستم های اطلاعاتی در مراقبت سلامت نیز مانند صنایع دیگر؛ از یک تحول تدریجی برخورداربوده است.
تااواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 اکثر سیستم های اطلاعاتی بصورت دستی اداره می شدند و به کاغذ وابسته بودند . با توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سایر صنایع صنعت مراقبت سلامت نیز به کندی شروع به پذیرش و پیاده سازی و استفاده از این فناوری در مراکز بهداشتی ، درمانی نمود.

دانلود فایل

پاورپوینت استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه

پاورپوینت استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه

پاورپوینت-استانداردهاي-امدادي-در-بلايا-و-حوادث-غير-مرقبه

توضیحات:
پاورپوینت استانداردهاي امدادي در بلايا و حوادث غير مرقبه ، در قالب ppt و در 29 اسلاید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
حوادث و بلاياي غير مترقبه عملي است كه وضعي فاجعه انگيز در زندگي عادي و روزمره مردم ايجاد مي نمايد . در اين وضع شيرازه زندگي روزمره ناگهان گسيخته شده و مردم دچار رنج و درماندگي مي شوند. و در نتيجه به غذا ،‌پوشاك ، سر پناه، مراقبت هاي بهداشتي ، پزشكي و پرستاري و ساير ضروريات زندگي به محافظت در مقابل عوامل و شرايط نامساعد محيط محتاج گردند.
بنابراين جهت جلوگيري ازعواقب بهداشتي ناشي از اين تغيير و تحول ودرهم ريختگي اوضاع زندگي مردم نياز به يك سري استانداردها جهت بهبود وضعيت زندگي از جمله استانداردهاي لازم جهت سرپناه ، تامين آب بهداشتي ، تغذيه مناسب ،‌ دفع بهداشتي زباله و مدفوع ، و …. نياز مي باشد در اين مقاله سعي شده ضمن بررسي بعضي بلايا و حوادث طبيعي و ساخته دست بشربه استانداردهاي مورد نياز هنگام وقوع اينگونه بلايا پرداخته شود .
و . . .

فهرست مطالب:
خلاصه
مقدمه
انواع بلايا
اهميت بلايا
مديريت و برنامه ريزي هنگام وقوع بلايا
منابع مالي براي امداد در بلايا
منابع انساني براي امداد در بلايا
اقدامات اجرايي در بلايا

دانلود فایل

فیلم آموزشی متدولوژی شمع کوبی به روش CFA

فیلم آموزشی متدولوژی شمع کوبی به روش CFA

فیلم-آموزشی-متدولوژی-شمع-کوبی-به-روش-cfa

توضیحات:
فیلم آموزشی متدولوژی شمع کوبی به روش CFA ، فرمت فایل mp4 .
در برخی پروژه های راهسازی و یا در پروژه های دریایی در ساحل ، شمع کوبی بعنوان قسمت زیرسازی و احداث ضرورت اجرایی در نقشه ها طراحی و پیش بینی می گردد .
این فیلم آموزشی جهت آشنایی با مراحل و متدولوژی شمع کوبی به روش cfa را نمایش می دهد.

دانلود فایل

پاورپوینت وسایل کنترل ترافیک

پاورپوینت وسایل کنترل ترافیک

پاورپوینت-وسایل-کنترل-ترافیک

توضیحات:
پاورپوینت وسایل کنترل ترافیک، در حجم 36 اسلاید.

در این فصل به معرفی، طراحی، جایگزاری و استفاده از علائم کنترل ترافیک پرداخته شده است .
آئین نامه MUTCD معرفی شده است که آیین نامه ای صلب و بدون تغییر نیست و مدام در حال به روز شدن است.

فهرست مطالب:
1-تجهیزات کنترل ترافیک
2-راهنمای یکپارچه تجهیزات کنترل ترافیک
3-زمینه و تاریخچه
4-گرایش های عمومی آیین نامه MUTCD
5-مفاد آیین نامه MUTCD
1-5-جنبه های قانونی MUTCD
6-ارتباط با راننده
1-6-رنگ
2-6-شکل
3-6-الگوها
4-6-علایم و اختصارات
7-خط کشی
1-7-رنگ ها و طرح ها
2-7-خط کشی های طولی
1-2-7-خط میانی
2-2-7-خط کشی جدا کننده مسیرهای هم جهت
3-2-7-خط کشی کناری
3-7-خط کشی عرضی
1-3-7-خط ایست
2-3-7-خط عابر پیاده
3-3-7-خط کشی پارکینگ ها
4-3-7-کلمات و نماد ها
8-جسم نما
1-8-شب نما
9-نتیجه گیری

با سپاس

دانلود فایل

پاورپوینت عوامل شناخت بدافزار و روش های مقابله با آن

پاورپوینت عوامل شناخت بدافزار و روش های مقابله با آن

پاورپوینت-عوامل-شناخت-بدافزار-و-روش-های-مقابله-با-آن

توضیحات:
پاورپوینت با موضوع عوامل شناخت بدافزار و روش های مقابله با آن، در قالب ppt و در 28 اساید، قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
حمله، نفوذ، خرابکاری: در قرن جدید که همه اطلاعات به صورت الکترونیکی ذخیره می شود، دسترسی و حفاظت از این اطلاعات بسیار مهم است. در دوران گذشته هم همین عوامل باعث به وجود آمدن جاسوسان و وسایل جاسوسی شد که تا به امروز به عنوان یک معزل شناخته می شود.افرادی خواهان استفاده سودجویانه از اطلاعات بدست آمده از ما هستند. همین افراد با کمک علم کامپیوتر نوعی دیگر از این جاسوسی را با نام بد افزار ( malware ) پایه ریزی کرده اند و هرروز در فکر ساخت انواع مختلفی از آن هستند تا بتوانند راهتر و سریعتر به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند، اما افرادی دیگر نیز در فکر ساخت روش هایی برای مقابله با آنها می باشند تا از دسترسی به اطلاعات شخصی و مهم ما جلوگیری کنند.
و . . .

فهرست مطالب:
مقدمه
Malware بد افزار
نحوه انتشار بد افزار
انواع بدافزار
ویروس
کرم رایانه ای
تروجان
جاسوس افزار
آگهی افزار
بمب منطقی
درپشتی
کی لاگر
خطر افزار
هرزنامه
راه های مقابله با بد افزار
برنامه های امنیتی و ضد ویروسی
انواع روش های جستجو

دانلود فایل

پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز

پاورپوینت شناسائي گونه هاي علف هاي هرز

پاورپوینت-شناسائي-گونه-هاي-علف-هاي-هرزتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع شناسائي گونه هاي علف هاي هرز ،
در قالب ppt و در157 اسلاید،قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
علفهاي هرز بعنوان جزء جدايي ناپذير اكوسيستمهاي زراعي و غير زراعي و يكي از مهمترين عوامل كاهش دهنده محصولات كشاورزي به شمار مي‌روند، به طوريكه مشكلات اين گياهان،ميليونها كشاورز و هزاران محقق را به خود مشغول داشته است. به عقيده برخي از محققين، خسارت علفهاي هرز به محصولات زراعي مي تواند بين10 تا 100 درصد متغير باشد و به طوري كه اگر اين گياهان بدرستي كنترل يا مديريت نشوند، زيان آنها به توليدات كشاورزي مي تواند بيش از آفات وبيماريها باشد
از 250000 گونه گياهي شناخته شده حدود 250 گونه (1/0 درصد) آن علف هرز مي باشند كه 76 گونه از آنها جزء مضرترين علفهاي هرز دنيا به شمار مي روند. اين 76 گونه به 30 خانواده گياهي تعلق دارند كه حدود نيمي از آنها متعلق به دو خانواد ه گندميان(Poaceae) و كاسني(Asteraceae) ميباشند.
مشکل علفهای هرز و کنترل آنها با آنکه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما تا دهه های اخير بعنوان فعاليتي جنبی به حساب می آمد. شناخت بيشتر نقش علفهای هرز در کاهش توليد باعث آن گرديده كه در سالهای اخير توجه به شناخت و کنترل اين گياهان بيشتر شود . به طوری که امروزه تلاش تعدادي از کشاورزان ما درجهت کنترل علفهای هرز، مبتنی بر روشهای علمی است که در کشورهای پيشرفته رايج می باشد. از طرف ديگر مشکلات زيست محيطي ناشی از کاربرد بي رويه علف کشها سبب شده که در رابطه با کنترل علفهای هرز قبل از هر چيز توجه ويژه ای به شناخت بيولوژی و اکولوژی اين گياهان معطوف شود.
و . . .

فهرست مطالب:
مقدمه
فهرست بندي تاپيك علفهاي هرز
دم روباهي باريك
بو مادران
خارشتر
بيدگياه(علف گندمي)
يولاف وحشي (جو دوسر)
سيرموك(سيروحشي)
گون پبرموس آويخته(علف پشمكي)
.كيسه كشيش
سلمه تره(سلمك)
اويارسلام
گل گندم(شش بر تيغ(
گنگر صحرايي(خارلته يا خار كنگر)
اُزمك
پيچك صحرايي
شيرين بيان(محک)
و . . .

دانلود فایل

اوردر درخواست آزمایش سینی قیر (پریمکت ، تککت) به فرمت ورد

اوردر درخواست آزمایش سینی قیر (پریمکت ، تککت) به فرمت ورد

اوردر-درخواست-آزمایش-سینی-قیر-(پریمکت--تککت)-به-فرمت-وردنام فایل : اوردر درخواست آزمایش سینی قیر (پریمکت ، تککت) به فرمت ورد فرمت فایل، docx تعداد صفحه : 1 صفحه

بخشی از متن فایل:

در پروژه های راهسازی و در هر مرحله عملیات اجرایی و بمنظور کنترل کیفی ، پیمانکاران موظف به ارایه و تحویل قسمت آماده شده مطابق نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی پروژه به دستگاه نظارت مقیم می باشد ، از اینرو دستگاه نظارت با هماهنگی و با توجه به درخواست های ارایه شده پیمانکار ، از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک درخواست آزمایش ها مطابق با استاندارد ها مربوطه را می نماید و پس از حصول نتیجه و دستیابی به استاندارد لازم ، دستور به ادامه عملیات را صادر می نماید.
این فایل ،فرم خام درخواست کنترل آزمایش سینی (قیر ) برای دو قسمت پریمکت یا تک کت در راهسازی می باشد.

فهرست مطالب:
ندارد
با سپاس

دانلود فایل

اوردر درخواست ضخامت و تراکم نسبی لایه خاکریزی به فرمت ورد

اوردر درخواست ضخامت و تراکم نسبی لایه خاکریزی به فرمت ورد

اوردر-درخواست-ضخامت-و-تراکم-نسبی-لایه-خاکریزی-به-فرمت-وردنام فایل : اوردر درخواست ضخامت و تراکم نسبی لایه خاکریزی به فرمت ورد فرمت فایل، docx تعداد صفحه : 1 صفحه

بخشی از متن فایل:

در پروژه های راهسازی و در هر مرحله عملیات اجرایی و بمنظور کنترل کیفی ، پیمانکاران موظف به ارایه و تحویل قسمت آماده شده مطابق نقشه ها و مشخصات فنی و اجرایی پروژه به دستگاه نظارت مقیم می باشد ، از اینرو دستگاه نظارت با هماهنگی و با توجه به درخواست های ارایه شده پیمانکار ، از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک درخواست آزمایش ها مطابق با استاندارد ها مربوطه را می نماید و پس از حصول نتیجه و دستیابی به استاندارد لازم ، دستور به ادامه عملیات را صادر می نماید.
این فایل ،فرم خام درخواست کنترل ضخامت و تراکم نسبی لایه های خاکریزی در راهسازی می باشد.

فهرست مطالب:
ندارد
با سپاس

دانلود فایل

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

پاورپوینت دوره مدیریت کسب و کار

پاورپوینت-دوره-مدیریت-کسب-و-کارتوضیحات:
دانلود پاورپوینت با موضوع دوره مدیریت کسب و کار ،
در قالب ppt و در 68 اسلاید،قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
چهار عصر عمده در تاريخ جهان:
عصر شکار (تا حدود سال 900 ميلادی)
عصر کشاورزی (تا حدود سال 1750 ميلادی)
عصر صنعتی (تا حدود سال 1950 ميلادی)
عصر اطلاعات (از 1950 ميلادی به بعد)

دگرگونيهاي اساسي در عصراطلاعات :
دنياي مدرن امروز در حال تجربه دگرگونيهاي اساسي از جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي و دانايي محور، از اقتصاد توليد محور به اقتصاد دانائي محور و از سازمانهاي سنتي به سازمانهاي يادگيرنده و دانايي محور مي‌باشد كه اين گذار بااستفاده از قابليتهاي فناوري و مخصوصاً فناوری اطلاعات صورت مي‌پذيرد
و . . .

فهرست مطالب:
چهار عصر عمده در تاريخ جهان
دگرگونيهاي اساسي در عصراطلاعات
روندهاي درحال تغيير در صنعت
کارکردهای مدیریت
سطوح مدیریت مهارتها
مفهوم و تعریف کسب و کار
اهداف کسب و کار
طبقه بندی کسب و کار ها
اندازه کسب و کار
اهداف و ضرورت وجود مدیریت کسب و کار
تحلیل کسب و کار
محیط در علوم سازمان
محیط بر مبنای نگاههای متعدد
محیط نزدیک(خرد یا عملیاتی)
فرهنگ و محیط کسب و کار
فرهنگ کارآفرینی و توسعه کسب و کار
سه دیدگاه در مورد جهانی شدن
و . . .

توجه: چيزی که اين فایل را با بقیه فایل ها متمايز کرده است قابل ویرایش بودن و و آماده پرينت و ارائه بودن آن می باشد تا خريدار از خريد خود کاملا راضی باشد.

دانلود فایل