یکشنبه , آگوست 18 2019
Breaking News
Home / جزوه (page 30)

جزوه

جزوه روسازی های آسفالتی و بتنی – استاد جعفری حقیقت پور

جزوه روسازی های آسفالتی و بتنی – استاد جعفری حقیقت پور توضیحات: جزوه روسازی های آسفالتی و بتنی – استاد جعفری حقیقت پور بصورت تایپ شده، در قالب فایل pdf و در 153 صفحه. این فایل ، جزوه کلاسی درس روسازی استاد جعفری حقیقت پور مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که بمنظور ارایه کلاسی و درسی تهیه شده است. در این مبحث روسازی راه به دو قسمت روسازی آسفالتی و روسازی بتنی تقسیم بندی شده و ضمن معرفی هر قسمت و بررسی آزمایشات آن ، کاربرد آن و ملزومات و مصالح مورد نیاز را شرح داده است. مطالعه این جزوه برای کارآموزان و کارورزان جدید الورود در حوزه راهسازی توصیه می شود. فهرست مطالب:قسمت اول: روسازی آسفالتیقسمت دوم : روسازی بتنی

Read More »

پاورپوینت درس 6 جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس 6 جغرافیای ایران دهم پاورپوینت درس6جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی–پاورپوینت درس6جغرافیای ایران دهم کتاب جغرافیای ایران شامل 10 درس است که این فایل، پاورپوینت درس6این کتاب است.فصل2جغرافیای ایراندرس6جغرافیای ایرانبرای رشته های تجربی و ریاضینام فصل: جغرافیای طبیعی ایراننام درس: منابع آب ایراناین پاورپوینت در32صفحه با قابلیت ویرایش در دسترس شما قرار می گیرد.این فایل برای رشته های تجربی و ریاضی است.نام تهیه کننده:علی خضری

Read More »

پاورپوینت درس 7 جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس 7 جغرافیای ایران دهم پاورپوینت درس7جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی–پاورپوینت درس7جغرافیای ایران دهم کتاب جغرافیای ایران شامل 10 درس است که این فایل، پاورپوینت درس7این کتاب است.فصل3جغرافیای ایراندرس7جغرافیای ایرانبرای رشته های تجربی و ریاضینام فصل: جغرافیای انسانی ایراننام درس: ویژگی های جمعیت ایراناین پاورپوینت در26صفحه و با قابلیت ویرایش در دسترس شما قرار می گیرد.این فایل برای رشته های تجربی و ریاضی است.نام تهیه کننده:علی خضری

Read More »

پاورپوینت درس 8جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس 8جغرافیای ایران دهم پاورپوینت درس8جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی–پاورپوینت درس8جغرافیای ایران دهم کتاب جغرافیای ایران شامل 10 درس است که این فایل، پاورپوینت درس8این کتاب است.فصل3جغرافیای ایراندرس8جغرافیای ایرانبرای رشته های تجربی و ریاضینام فصل: جغرافیای انسانی ایراننام درس: تقسیمات کشوری ایراناین پاورپوینت در24صفحه با قابلیت ویرایش در دسترس شما قرار می گیرد.این فایل برای رشته های تجربی و ریاضی است.نام تهیه کننده:علی خضری

Read More »

پاورپوینت درس 9جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس 9جغرافیای ایران دهم پاورپوینت درس9جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی–پاورپوینت درس9جغرافیای ایران دهم کتاب جغرافیای ایران شامل 10 درس است که این فایل، پاورپوینت درس9این کتاب است.فصل3جغرافیای ایراندرس9جغرافیای ایرانبرای رشته های تجربی و ریاضینام فصل: جغرافیای انسانی ایراننام درس: سکونتگاه های ایراناین پاورپوینت در33صفحه با قابلیت ویرایش در دسترس شما قرار می گیرد.این فایل برای رشته های تجربی و ریاضی است.نام تهیه کننده:علی خضری

Read More »

پاورپوینت درس 10جغرافیای ایران دهم

پاورپوینت درس 10جغرافیای ایران دهم پاورپوینت درس10جغرافیای ایران دهم تجربی و ریاضی–پاورپوینت درس10جغرافیای ایران دهم کتاب جغرافیای ایران شامل 10 درس است که این فایل، پاورپوینت در10این کتاب است.فصل3جغرافیای ایراندرس10جغرافیای ایرانبرای رشته های تجربی و ریاضینام فصل: جغرافیای انسانی ایراننام درس: توان های اقتصادی ایراناین پاورپوینت در27صفحه با قابلیت ویرایش در دسترس شما قرار می گیرد.این فایل برای رشته های تجربی و ریاضی است.نام تهیه کننده:علی خضری

Read More »

جزوه تحلیل سازه 1 – دکتر تابش پور – دانشگاه صنعتی شریف

جزوه تحلیل سازه 1 – دکتر تابش پور – دانشگاه صنعتی شریف توضیحات: جزوه تحلیل سازه 1 – دکتر تابش پور – دانشگاه صنعتی شریف، در قالب فایل pdf جزوه دستنویس اسکن شده یا کیفیت بالا، در 105 صفحه. این فایل ، جزوه کلاسی درس تحلیل سازه 1 –استاد تابش پور دانشگاه صنعتی شریف مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که بمنظور ارایه کلاسی و درسی با ذکر مثال و ارایه حل مسایل تهیه شده است.مطالعه این جزوه برای دانشجویان بمنظور آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد توصیه می شود.

Read More »

جزوه اصول مهندسی زلزله-دکتر تهرانی زاده-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه اصول مهندسی زلزله-دکتر تهرانی زاده-دانشگاه صنعتی امیرکبیر توضیحات: جزوه اصول مهندسی زلزله-دکتر تهرانی زاده-دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در قالب فایل pdf جزوه دستنویس اسکن شده، در 106 صفحه. بخشی از متن فایل:زلزله ماهیتی طبیعی به علت حرکات پوسته زمینی است.زلزله شناسی مهندسی به بحث از نقطه ای می پردازد که تحول ایجاد می شود (کانون) تا نقطه ای که امواج روی زمین انتقال پیدا می کنند.مهندسی زلزله بررسی رفتار سازه مقابل تکان های ناشی از زلزله می باشد.این فایل ، جزوه کلاسی درس اصول مهندسی زلزله –استاد تهرانی زاده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است که بمنظور ارایه کلاسی و درسی با ذکر مثال و تمارین تهیه شده است. فهرست مطالب:فصل اول-مقدمه ای بر دینامیک سازهفصل دوم-الف : پاسخ سیستم یک درجه آزادی تحت اثر نیروهای دینامیکی ب : پاسخ سازه یک درجه آزادی تحت اثر حرکت زمینفصل سوم-تحلیل طیفی سازه ها در مقابل حرکت زمینفصل چهارم-پاسخ دینامیکی سیستم های چند درجه آزادیفصل پنجم-مبانی تیوری آیین نامه های زلزله

Read More »

جزوه حل تمرین درس اصول مهندسی زلزله-دکتر تهرانی زاده-دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه حل تمرین درس اصول مهندسی زلزله-دکتر تهرانی زاده-دانشگاه صنعتی امیرکبیر نام فایل : جزوه حل تمرین درس اصول مهندسی زلزله-دکتر تهرانی زاده-دانشگاه صنعتی امیرکبیر فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 118 صفحه. بخشی از متن فایل: زلزله ماهیتی طبیعی به علت حرکات پوسته زمینی است.زلزله شناسی مهندسی به بحث از نقطه ای می پردازد که تحول ایجاد می شود (کانون) تا نقطه ای که امواج روی زمین انتقال پیدا می کنند.مهندسی زلزله بررسی رفتار سازه مقابل تکان های ناشی از زلزله می باشد.این فایل ، جزوه حل تمرین درس اصول مهندسی زلزله –استاد تهرانی زاده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مربوط به دوره کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی عمران است . با سپاس

Read More »

کتاب Civil Eng FORMULAS

کتاب Civil Eng FORMULAS نام فایل :کتاب Civil Eng FORMULAS فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 414 صفحه. بخشی از متن فایل: یکی از کتب مورد استفاده جهت پزوهشگران و دانشجویان مهندسی عمران ، هندبوک Civil Eng FORMULAS می باشد که در آن به جمع آوری کلیه فرمول های مطرح شده در این رشته پرداخته شده است..فایل مزبور بصورت pdfارایه می گردد. با سپاس

Read More »

جزوه درس تعمیر و نگهداری ساختمان-استاد رسولی

جزوه درس تعمیر و نگهداری ساختمان-استاد رسولی نام فایل : جزوه درس تعمیر و نگهداری ساختمان-استاد رسولی فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 40 صفحه. بخشی از متن فایل: عملیات نگهداری و تعمیرات شامل رفع اشکالات و نواقص هر نوع وسیله مکانیکی یا الکتریکی مصدوم شده می‌باشد. عملیات نگهداری و تعمیرات همچنین شامل انجام اقدامات زمان‌بندی شده جهت نگهداری دستگاه در وضعیت کار منظم یا نگهداری پیشگیرانه جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات می‌باشد.نگهداری و تعمیرات ساختمان بسیار حائز اهمیت است و عدم توجه به آن می‌تواند هزینه های جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. در این فایل ، جزوه کلاسی درس تعمیر و نگهداری ساختمان ، استاد رسولی ارایه شده است. فهرست مطالب: فصل اول: اهمیت تعمیرو نگهداریفصل دوم: علل نشست ساختمانفصل سوم: نگهداری ساختمان هم جوار گودفصل چهارم: پیدایش ترک در ساختمانفصل پنجم: رطوبت در ساختمانفصل ششم: تعمیر سازه های بتنیفصل هفتم: ترمیم نمای ساختمانفصل هشتم: بهسازی ساختمان های بناییفصل نهم: ترمیم تاسیسات ساختمانفصل دهم: تخریب و اصلاح رنگ آمیزی با سپاس

Read More »

جزوه ریاضی مهندسی پیشرفته_دکتر_اسکندری_دانشگاه شریف

جزوه ریاضی مهندسی پیشرفته_دکتر_اسکندری_دانشگاه شریف نام فایل : جزوه ریاضی مهندسی پیشرفته_دکتر_اسکندری_دانشگاه شریف فرمت فایل، pdf تعداد صفحه : 208 صفحه. بخشی از متن فایل: در این فایل ، جزوه کلاسی درس ریاضی مهندسی پیشرفته ، استاد اسکندری دانشگاه صنعتی شریف به همراه خلاصه دروس و فرمولها ارایه شده است. با سپاس

Read More »

جزوه مهندسی یادگیری

جزوه مهندسی یادگیری توضیحات: جزوه مهندسی یادگیری، در قالب فایل pdf. چگونه هر محتوایی را به سرعت و با ماندگاری بالا به ذهن بسپارم؟چطور در کوتاه ترین زمان ممکن برای آزمون هایم به اوج تسلط برسم؟کاش میتوانستم مثل نوابغ از بیشترین ظرفیت مغز خود استفاده کنم و ….هنگام مطالعه اصلا تمرکز ندارم حس میکنم هرچی میخونم یاد نمیگیرم و زود فراموش میکنم و ….. اینها شاید جملاتی باشند که در ذهن خیلی از دانش اموزان- دانشجویان و کسانی که به هر نحوی با یادگیری سروکار دارند تکرار میشود. خیلی حاشیه نمیرویم. در این فایل آموزشی متنی خیلی خلاصه ومفید معادل ساعت ها فایل صوتی یا تصویری و کلاسهای گرانقیمت حضوری تمام تکنیک های مدرن تصویرسازی ذهنی از جمله زنجیرسازی کلمات کلیدی- کاخ حافظه- پایه های اعداد و حروف و …. توضیح داده شده است.و برای اولین بار تکنیک ابتکاری مطالعه به روش کدگذاری متن به صورت کامل تدریس شده است که قطعا در هیچ دوره آموزشی دیگر نخواهید یافت و تلفیقی از روش نقشه ذهنی و تکنیک تصویرسازی ذهنی میباشد. مطمئن باشید با به کارگیری روشهای تقویت حافظه مطالعه به امری جذاب و هیجان انگیز تبدیل خواهد شد و شما میتوانید از حداکثر ظرفیت مغز خود استفاده کنید. ایا این …

Read More »

کنترل مود لغزشی برای یک سیستم غیر خطی سه متغیره با کد متلب و گزارش تحلیلی

کنترل مود لغزشی برای یک سیستم غیر خطی سه متغیره با کد متلب و گزارش تحلیلی در این تحقیق کنترل مود لغزشی برای یک سیستم غیر خطی سه متغیره با کد متلب و گزارش تحلیلی Word انجام شده است بخشی از متن فایل: براي کنترل سیستمهاي دارای عدم قطعیت نیاز به طراحی کنترل کنندهاي است تا در حضور این نامعینی ها مقاوم باشد. چنین کنترل کنندهاي را می توان از روشهاي کنترل مقاوم، تطبیقی و فازي طراحی کرد. روش دیگر براي کنترل این نوع سیستمها استفاده از تئوري کنترل مود لغزشی میباشد که یکی از روشهاي کنترل غیرخطی و مقاوم براي کنترل سیستمهاي نامعین است. در ادامه به تشریح و طراحی این روش کنترلی برای یک سیستم غیر خطی پرداخته می شود.

Read More »

بررسی و شبیه سازی انواع روش های دکوپله سازی درس کنترل چند متغیره با استفاده از نرم افزار متلب

بررسی و شبیه سازی انواع روش های دکوپله سازی درس کنترل چند متغیره با استفاده از نرم افزار متلب توضیحات: بررسی و شبیه سازی انواع روش های دکوپله سازی درس کنترل چند متغیره با استفاده از نرم افزار متلب. روش های دکوپله سازی درس کنترل چند متغیره: فیدبک استاتیکی-پیش جبران سازی. بطور کلی درطراحی سیستم های چند متغیره بصورت غیر متمرکز سعی برآن است که با یک تابع تبدیل قطری برای کنترل کننده سیستم را کنترل کنند. در این روش ابتدا تابع تبدیل حلقه بسته سیستم با استفاده از فیدبک و روش های دیگر مانند پیش جبرانسازی قطری می گردد. سپس با توجه به دکوپله بودن سیستم برای هر ورودی و خروجی متناظر کنترل کننده طراحی می گردد. برای هر روش مثال شبیه سازی متلب وجود دارد.

Read More »

تحلیل فضای شهری دروازه کازرون شیراز

تحلیل فضای شهری دروازه کازرون شیراز توضیحات:  تحلیل فضای شهری دروازه کازرون شیراز، در قالب 104 اسلاید تبدیل شده به pdf. بخشی از متن فایل: شهر شیراز در تقاطع مهم ترین راه های ارتباطی شمال و جنوب قرار داردو برای ورود به ین مسیر ها نیاز به ساخت دروازه بود و  8دروازه در شیراز با نام های استخر. سلم. کوار . فهندز. شوشتر. غسان. منذر و بند استانه ساخته شد که دروازه شوشتر بعدها به دروازه کازرون شهرت یافت.زمانی نه چندان دور دروازه کازرون یکی از دروازه های شش گانه شیراز بوده و در کنار دروازه های اصفهان –قرآن –سعدی و…محل تردد کسانی بوده است که ازسمت بوشهر و کازرون به شیراز رفت و آمد داشته اند .قدیمی ترها محل فعلی دروازه کازرون و محلات اطرافآن را به نام محله سنگ سیاه می شناختند. فهرست مطالب: نقشه شیرازنقشه دروازه کازرونتاریخچه دروازه کازرونمعرفی دروازه کازرون تصاویر دروازه کازرون عکس های هوایی کاربری ها بناهای شاخصخط آسمانپروژه های در حال ساختبعد کالبدی بعد اجتماعی بعد زیست محیطی راهکارها

Read More »

گزارش کارآموزی شرکت هوشمند سازی ساختمان

گزارش کارآموزی شرکت هوشمند سازی ساختمان توضیحات: گزارش کارآموزی شرکت هوشمند سازی ساختمان، در قالب فایل word و در 77 صفحه. راهنما برای چگونگی نوشتن گزارش کارآموزی در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی برق. بخشی از متن فایل: هدف اصلي به كارگيري BMS در ساختمان ها بهره گيري از مزاياي اقتصادي و كاهش مصرف انرژي و ايجاد فضاي امن و آرام در آن هاست. عموم مزايا و نتايج بهره برداري از BMS عبارتند از:–    ايجاد محيطي مطلوب براي افراد حاضر در ساختمان–    استفاده بهينه از تجهيزات و افزايش عمر مفيد آن‌ها–    ارائه سيستم كنترلي با قابليت برنامه ريزي عملكرد–    كاهش چشمگير هزينه هاي مربوط به نگهداري و تعميرات–    بهينه سازي و صرفه جويي در مصرف انرژي–    عدم نياز به پيمانكاران دائمي ساختمان–    امكان مانيتورينگ و كنترل تمامي نقاط تحت كنترل از طريق يك PC، موبايل يا اينترنت–    با توجه به يكپارچه سازي مديريت تاسيسات و سيستم هاي مختلف در ساختمان، تمام تجهيزات به صورت هماهنگ كار كرده و امكان تداخل و بروز مشكلات ناشي از عدم هماهنگي از بين مي رود.–    امكان گرفتن گزارش هاي آماري از تمامي تجهيزات و عملكرد آن هابه منظور بهينه سازي مصرف و عملكردلازم است يادآوري كنيم كه فوايد BMS شديداً هنگام درگير شده استفاده …

Read More »

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا 15

آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی- آزمون 11 تا 15 توضیحات:آزمون ریاضی پایه یازدهم تجربی از آزمون 11 تا 15 ، در قالب مجموعه فایل های pdf. این مجموعه سوالات شامل مطالب کتاب درسی ریاضی پایه یازدهم تجربی است که از هر قسمتی که در ابتدای کتاب آمده تا انتهای کتاب سوال وجود دارد و هر آزمون شامل ۱۰ سوال می باشد که این سوالات به صورت تستی و یا تشریحی است و فاقد پاسخ تشریحی یا کلید می باشد در واقع کتاب کار برای دانش آموز می باشد.

Read More »

جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور (دفتر اول)

جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور (دفتر اول) توضیحات: جزوه ی کلاسی و کنکوری روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور (دفتر اول)، در قالب فایل pdf جزوه دست نویس اسکن شده. یک جزوه با نمودار درختی در قالب هفت فصل اول ( علم و روش های علمی.تحقیق و مفاهیم اساسی آن. انتخاب مسئله و بیان مسئله.جامعه و نمونه.تحقیق زمینه یابی.تحقیق آزمایشی ). منبع اصلی روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور مناسب برای امتحانات دانشگاه و کنکور کارشناسی ارشد وزارت علوم و وزارت بهداشت

Read More »