جمعه , سپتامبر 20 2019
Breaking News
Home / علوم سیاسی / مقاله نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان

مقاله نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان

مقاله نقش معنویت در رفتار سیاسی سازمان

دسته بندیعلوم سیاسی
فرمت فایلdocx
حجم فایل83 کیلو بایت
تعداد صفحات30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

توضیحات :

30 صفحه فایل word میباشد.نمام قواعد نگارشی رعایت شده است

بخشی ازمتن :

شناخت رفتارهای سیاسی در سازمان، حاصل کمک علوم سیاسی به رفتار سازمانی است. در دنیای امروز، نمی توان سازمانها را جدای از رفتارهای سیاسی درون آنها مورد مطالعه قرار داد. تصور اینکه افراد سازمان تنها برای اهداف و مقاصد سازمان گام برمی دارند بسیار خوشبینانه می نماید. البته رفتارهای سیاسی بخشی از شرح وظایف رسمی پرسنل در سازمان محسوب نمی شود، اما بخاطر تاثیرش بر کسب منافع و دفع خطر از اهمیت ویژه ای برخوردار است توزیع رفتارهای سیاسی در سطوح مختلف سازمان یکسان نیست، همچنان که احتمال رخ دادن آن در همه مواقع هم برابر نیست. کسانی که به این سیاستها مبادرت می ورزند آگاهانه به انواع بازیهای سازمانی روی می آورند که نقشی در نیل به اهداف سازمانی ندارد. هر چند که امکان حذف چنین رفتارهایی در سازمان وجود ندارد، اما آگاهی از نحوه بروز آنها می تواند مدیران را در کاهش اثرات مخربش یاری دهد…

فهرست مطالب :

چکیده

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ

رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ

رفتار سیاسی و اداراک سیاست سازمانی

اﻫﻤﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن

ﻣﺎﻫﯿﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ:

اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن:

دﻻﯾﻞ وﻗﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺳﺎزﻣﺎن

ﺧﻮد ﻧﻈﺎرﺗﯽ:

داﺷﺘﻦ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ

ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ

ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ ؟

ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ دﯾﻦ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ:

اﺛﺮات رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن:

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮی:

دﻻﯾﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﻮی، ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻌﻨﻮی:

اﺑﺰار معنویت ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎری:

پیشینه پژوهش

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله

پاورپوینت جنگ نرم: مباني، ابزارها، شگردها و راه‌هاي مقابله توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع جنگ نرم: …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *