شنبه , سپتامبر 21 2019
Breaking News
Home / مدیریت / دانلود تحقیق مدیریت انگیزش

دانلود تحقیق مدیریت انگیزش

دانلود تحقیق مدیریت انگیزش

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل23 کیلو بایت
تعداد صفحات30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه:

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش كاركنان، كه در واقع تحلیل علت و سبب حركت و رفتارهای اعضا و افرادسازمان است ضرورت دارد. تحلیل در مورد مسئله انگیزش، پاسخ چراهای رفتار آدمی است، چرا انسان در سازمان كار میكند؟ چرا بعضی افراد فعال و برخی كم كارند؟ علت علاقه به شغل و یا بی علاقگی به كار چیست؟ این سؤالات و بسیاری دیگر هم با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های كاركنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش كاركنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقق اهداف سازمان به كمك كاركنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

انگیزش : تعریف و توضیح

انگیزش در لغت به معنای تحریك و ترغیب و حالتی كه انسان را به انجام رفتار یا فعالیت خاصی متمایل می سازد. و بعبارت كامل تر آنچه كه شخص را به حركت وا می دارد نظیر ترس، قدرت و … غرایز نشان دهنده فشارهایی هستند كه اساسن آنها را نیازهای فیزیولوژیك بدن انسان تشكیل می دهد و در صورتی كه انگیزش بیانگر گوشه هایی از رفتارهای آموخته شده است به طور كلی نیازهای غریزی دارای ویژگیهای زیر هستند:

1- عمومیت دارند 2- آموزش پذیرنیستند 3- یكسان عمل می كنند

انگیزش دارای علت درونی یا بیرونی می باشد از علل درونی آن می توان نیاز به احترام از ایجاد تغییر دردیگران و رضایت شخصی از خود را نام ببرد و از عوامل بیرونی آن می توان الگو قراردادن دیگران متقاعد ساختن و سرانجام عوامل محیطی را بیان نمود.

مبنای انگیزش در كاركنان روابط غیررسمی می باشد و روابط رسمی موجب كشتن انگیزه در كاركنان می شود. نیاز به احترام مهمترین منبع انگیزش است. انگیزه می تواند سازنده و مخرب (مثبت و منفی) باشد مثل دوستی، دشمنی، صلح ، جنگ و …

رابطه مستقیمی بین انگیزش و اهداف و درجه تلاش و كوششی كه هر فرد برای رسیدن به آنها صرف می كند وجوددارد به عبارتی اگر انگیزه در فرد بالا باشد اهداف بلند انتخاب می كند و اگر ارزش هدف بسیار بالا باشد انگیزه فرد برای كسب آن تشدید می شود و به تلاش و جدیت وافری متوسل می گردد.

فرایندانگیزش به صورت شكل زیر است:

یك نیاز تأمین نشده موجب ایجاد تنش می شود كه آن نیز به سهم خود در فرد پویایی بوجود می آورد و او را به جهتی سوق می دهد. این پویش موجب جستجو برای هدف خاصی می شود كه اگر آن هدف تأمین گردد می تواند نیاز را تأمین كند و باعث كاهش تنش شود.

در اصطلاح فنی ما، نیاز به معنی نوعی كسر و كمبود روانی و فیزیولوژیك است كه می تواند به دستاوردهای منجر شود.

مروری بر تئوریهای انگیزش و سیر تاریخی آنها

از 0000 تا 1900 میلادی ] روشهای اولیه از قرن بیستم زور و تهدید كاگران [

از 1900 تا 1940 تا 1940 میلادی ] تیلور و مدیریت علمی[

از 1940 تا امروز 2000 م ] نهضت روابط انسانی[

تئوریهای انگیزش مبتنی بر هدف:

تئوریهای انگیزش مبتنی بر نیاز:

– مدلهای انتظاری وروم، پورتر و لولر

مازلو: تئوری سلسله مراتب نیازهای انسانی

– تئوری برابر آدامز

آلدرفر: تئوری نیاز به زندگی، وابستگی و رشد

– تئوری هدف لاك

مكلند: تئوری نیازهای ارضا شده

– تئوری جذب كلی

هرزبرگ :‌تئوری دو مرحله ای (عوامل بهداشتی و روانی)

سایر تئوریها

مك گرگور :‌تئوری x و y و نظریه هافستند

اوچی : تئوری Z

مككوبی : تئوری اجتماعی

نگرشهای اولیه به نگرش

تا قبل از انقلاب صنعتی مردم بوسیله نیازهای غریزی برانگیخته می شدند و به انجام امور و وظایف محوله می پرداختند تحقیر، توهین و فشار به بردگان برای كاركردن زیاد تنها روش برانگیزاننده این دوران بود.

با آغاز قرن بیستم تیلور تلاش كرد مدیریت علمی را توسعه دهد و انگیزش از طریق جنبه مادی (پول) و تهدید صورت می گرفت.

نهضت روابط انسانی با تأكید و توجه بر جنبه های روانی و اجتماعی كاركنان سهم زیادی در توسعه تئوریهای انگیزش از اواسط قرن بیستم داشته است.

تئوریهای انگیزش مبتنی بر نیاز

این تئوری بر نیازهایی كه موجب (محرك) رفتار می شود تأكید می كند به عبارتی دیگر این تئوریها بر نیازهای فرد یا اهدافی كه وی می خواهد بدست آورد توجه خاصی دارد و سعی می كنند مدلی از عوامل انگیزش بیرونی ارائه كنند.

این تئوریها عبارتند از:

الف – تئوری سلسله مراتب نیازهای انسان مازلو

ب – تئوری نیاز به زندگی، وابستگی و رشد آلدرفر

ج – تئوری نیازهای اكتسابی مكلند

د – تئوری نیاز به عوامل بهداشتی و روانی هرزبرگ

الف – تئوری سلسله مراتب نیازهای انسان مازلو

مازلو ادعا دارد كه نیازهای انسان می تواند موجب رفتارهای هدفدار در انسان شود. اساس تئوری بر این است كه همه افراد بشر دارای نیازهای اولیه و اساسی هستند و به دنبال ارضای این نیازها، انگیزه و هدف از فعالیت های انسان تأمین این نیازهاست. بعلاوه این نیازها اولویت سیستمی دارند كه بیانگر طبیعت ترتیبی نیازهای انسان است.

سطوح نیازهای انسان مازلو به شرح زیر است:

1- نیازهای حیاتی : اینها نیازهای ابتدایی (اولیه) هستند كه بدن هر انسان برای زنده ماندن و ادامه حیات به آنها نیاز دارد مانند غذا، آب و خواب و در یك محیط سازمانی نیازهای حیاتی شامل دستمزد نیز می شود چرا كه با دریافت مزد جهت تأمین نیازهای حیاتی (مثل خوراك ، پوشاك، مسكن و …) آنها را می توان برآورد كرد.

اهمیت نیازهای حیاتی قابل توجه بوده و در اغلب قوانین كشورهای دنیا به عنوان نیازهای اساسی مطرح می شوند كه دولت ها موظف به تأمین آن هستند. یعنی دولت ها باید نیازهای پنجگانه خوراك ، پوشاك مسكن، آموزش و پرورش و بهداشت و درمان را در حداقل لازم برای ادامه زندگی شرافتمندانه تأمین نماید. البته جدیداً نیاز به حفظ محیط زیست به نیازهای حیاتی افزوده شده است.

توجه به تشخیص تفاوت بین نیاز و خواسته بسیار حائز اهمیت است. مازلو نیازهای حیاتی را نیازهای اولیه كه بدن هر انسان برای ادامه حیات به آن نیاز دارد و با انسان متولد می شود توصیف می كند. مثل نیاز به غذا و آب و هوا در كمترین حد مورد نیاز برای ادامه حیات. این با خواسته كه معنای آن دخالت میل و سلیقه های شخصی در تأمین نیازهای حیاتی است فرق می كند.

2- نیازهای امنیتی:‌این نیاز در هر محیطی همراه فرد است. در صحنه زندگی، امنیت از گزند حوادث و اتفاقات ناخوشایند و به معنای سازمانی عبارت از امنیت شغلی است. البته مراد از امنیت شامل امنیت اجتماعی و امنیت شغلی است كه متأسفانه برداشت های اشتباهی در این مورد صورت می گیرد و بعضی ها معتقدند كه این امنیت شامل امنیت شغلی است.

3- نیازهای اجتماعی: پس از امنیت ، توجه فرد متوجه نیازهای روانی و حمایت های اجتماعی و هویت گروهی می شود. در سازمان این نیاز به صورت نیاز به تعلق گروه و تیم تجلی می یابد. برای مثال دوستیها و احساس تعلق گروهی و روابط انسانی و اجتماعی در جهت ارضای نیازهای روانی است.

4- نیاز به احترام: این نیاز شامل احترام به خود نیز می شود. مواردی مثل كفایت، تشخص و شهرت و دسترسی به اهداف مورد نظر در مورد این نیاز مطرح می شوند. در سازمان این نیاز به صورت شناخته شدن توسط مدیریت و قبول آراء و عقاید فرد توسط مدیر و سازمان بیان می شود.

5- نیاز به خودیابی: این نیاز به آگاهی ، استفاده و بهره وری كامل شخص از تواناییها و استعدادهای خود باز می گردد. و عبارت است از اینكه فرد قادر باشد اثر مشخص و مستقیمی بر نحوه زندگی خود داشته باشد. در سازمان این نیاز به صورت داشتن اختیار كامل برای انتخاب و طراحی شغل مورد نظر و مدیریت با توجه به نتیجه كار و نه وسیله كار تجلی می یابد.

فایل ورد 30 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دانلود.:: پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده دسته بندی مدیریت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *