دوشنبه , سپتامبر 16 2019
Breaking News
Home / حسابداری / دانلود تحقیق حسابرسی در حسابداری و روشهای آماری در آن

دانلود تحقیق حسابرسی در حسابداری و روشهای آماری در آن

دانلود تحقیق حسابرسی در حسابداری و روشهای آماری در آن

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل37 کیلو بایت
تعداد صفحات20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه:

افزایش روزافزون انواع مختلف اشیاء، ثبت و اسناد مربوط به آنها مدتهاست كه نظر متخصصین حسابداری، حسابرسی و بطور كلی متخصصین امور مالی را بخود جلب كرده است.

مسئله رسیدگی انبوه اسناد حسابداری در سازمان‌ها (وزارتخانه‌ها ، شركت ها و . . . ) مشكلی است كه از طرف محققین امور مالی (حسابدارها و حسابرس‌ها) باید به عنوان مسئله مهم حل گردد.

یكی از روش‌هائی كه بطور كلی در علوم اجتماعی نقش اساسی برای مشاهده و پردازش و تحلیل وجود دارد. (و گاهی اوقات منحصر به فرد می‌باشد)، روش‌های علم آمار و آمار ریاضی است.

نتایج مشاهدات انبوه مربوط به امور مالی (منجمله حسابداری و حسابرسی) نیز در حال حاضر می‌تواند با روش‌های این علوم مورد مطالعه قرار گیرد.

البته مدت زمانی طولانی نیست كه در ایران نیز در بعضی مسائل امور مالی (حسابداری و حسابرسی) از روش های آمار بخصوص از روش‌های نمونه‌گیری در آمار ریاضی برای مطالعه مسائل حسابداری بخصوص بازرسی كیفیت اسناد حسابداری استفاده شده است. مثلاً یكی از سازمان‌هائی كه برای رسیدگی به انبوه اسناد حسابداری خود از آنالیز دنباله‌ای با موفقیت استفاده كرده است دیوان محاسبات در زمان ریاست آقای صفاتی دزفولی است. نویسنده امیدوار است كه بعد از آن نیز دستگاه‌ها و مؤسسات بتوانند از این[1] روش‌های كارا استفاده كنند

1- مفاهیم و روش های آماری

برای مطالعه و توصیف عمیق‌تر جامعه و توزیع صفت متغیر در آن، نیاز به مفاهیم و روش‌های سطح بالا و پیشرفته، بخصوص روش‌های تحلیلی لازم است كه امكان استفاده از گنجینه علوم ریاضی (آنالیز ریاضی، آمار ریاضی، و نظریه احتمال و دیگر شعب ریاضی) را بدهد.

برای این منظور باید «الگوی ریاضی»[2] كه در مطالعه جامعه جانشین آن جامعه، یا جانشین «توزیع متغیر» در آن جامعه باشد، ساخته شود.

یكی از مناسب‌ترین الگوهای ریاضی برای بیان توزیع صفت متغیر، توزیع كمیت‌های تصادفی است كه یكی از موضوع‌های مهم نظریه احتمال است. از علم آمار و آمارریاضی میدانیم كه به دلایل زیر همواره دسترسی به تمامی اعضای جامعه آماری (مجموعه عناصر مورد مطالعه با روش‌های آماری) از نظر صفت متغیر مورد مطالعه ممكن نیست:

1- بزرگ‌ بودن حجم جامعه، كه از نظر اقتصادی مشاهده تمامی آن امكان‌پذیر نباشد.

2- انهدام یا تغییر اعضای جامعه بر اثر مشاهده (مثلاً تعیین عمر مفید لامپهای الكتریكی ساخته شده در یك مؤسسه تولیدی معین باعث از بین رفتن لامپها می‌شود) و این گونه جامعه‌ها كم نیستند.

3- نامحدود بودن جامعه

بنابراین در چنین وضعی باید فقط به مشاهده تعداد محدودی از اعضای جامعه كه بتواند كمابیش نمایشگر[3] جامعه باشد، بسنده كرد. به عبارت دیگر ، باید فقط زیر مجموعه‌ای از اعضای جامعه را تحت مشاهده قرار داد.

برای انجام مشاهده آماری (در زیر مجموعه استخراج شده)، باید نوع و روش مشاهده را انتخاب كرد: این انتخاب باید با توجه به هدف بررسی آماری، با توجه به درجه صحت نتایج آن ، و همچنین با توجه به منابعی كه برای انجام بررسی در نظر گرفته شده است، انجام گیرد.

بسته به چگونگی ثبت واقعیت‌ها یعنی حالت یا مقدار صفت متغیر مشاهده شده، مشاهدات را به مشاهدة مداوم (جاری) و مشاهدات غیرمداوم (غیرجاری یا با فواصل) تقسیم می كنند.

در مشاهده مداوم، تغییرات در حالت‌های اعضا یا عناصر جامعة مورد مشاهده، به محض وقوع یا ظهور آنها ثبت می‌شود. مثلاً مشاهده «زایمان»، «مرگ و میر» ، «ازدواج» و . . . در همان زمانی كه برای عضو جامعه اتفاق می‌افتد، ثبت می‌شود. ولی در مشاهدات غیرمداوم، حالت‌های صفت برای عضو جامعه مورد مطالعه، در فاصله‌های زمانی معین برحسب «لحظات» (زمانی) معین ثبت می‌شود.

بسته به حجم (تعداد) اعضا یا عناصر جامعه كه مشاهده می‌شوند، مشاهدات به دو دسته، مشاهدات سرتاسری یا «تمام جامعه» و مشاهدات غیر سرتاسری یا ناتمام، طبقه‌بندی می‌شوند.

مشاهده را در حالتی سرتاسری یا تمام شماری جامعه گویند كه برای تمامی اعضای جامعه، بدون استثناء حالتها یا مقادیر صفت متغیر مشخص گردد.

مثلاً در سرشماری جمعیت كشور در سال معین، صفت‌های متغیر بدون استثنا برای هر یك از اعضای جمعیت ایران ثبت می‌شود.

هر مشاهده‌ای كه تمامی اعضای جامعه را (بدون استثناء) در برنگیرد، و فقط زیرمجموعه‌ای از آن را، یا جزئی از آن را، در برگیرد، مشاهده غیر سرتاسری یا مشاهدة ناتمام نامیده می‌شود.

در این حالت، خود جامعه مورد مطالعه «جامعه كل[4]» یا «جامعه اصلی[5]» و در برابر آن، زیرمجموعه مورد مشاهده را «زیرجامعه[6]» یا «نمونه[7]» نامند.

بسته به این كه چه ضوابط یا چه عواملی در تشكیل یا استخراج زیر جامعه (نمونه) در نظر گرفته شده باشد، با انواع مختلف مشاهده غیرسرتاسری وزیر جامعه‌های متفاوت سرو كار پیدا می‌كنیم كه در بندهای بعدی راجع به بعضی از انواع مهم آنها بحث خواهیم كرد.

همانطور كه در بخش بالا گفته شد، باید كوشش كرد كه زیر جامعه یا نمونه استخراج شده از جامعه، نمایشگر جامعه یا، به عبارت دیگر، نمایشگر توزیع صفت متغیر در جامعه باشد. در غیر این صورت زیر جامعه ارزش خود را در شناساندن چگونگی توزیع صفت متغیر یا در شناساندن ساختار جامعه از نظر صفت متغیر مورد نظر، یا در شناساندن هر ویژگی از صفت یا جامعه كه زیر جامعه برای مطالعه آن استخراج شده است، از دست میدهد.

برای این منظور باید نتایج مشاهدات در زیر جامعه یا نمونة استخراج شده، قابل تعمیم به جامعه باشد. پس این سئوال پیش می‌آید كه زیر جامعه چه شرط‌هایی را باید تأمین نماید تا نتایج مشاهده آن قابل تعمیم به جامعه باشد؟

چگونگی شرایط، و بر اساس آن، قضاوت راجع به چگونگی توزیع صفت در جامعه، بوسیله یك زیر جامعه، در یكی از علوم ریاضی مطالعه می‌شود كه آمار ریاضی نام دارد. خود آن، یعنی آمار ریاضی نیز بر یكی دیگر از علوم ریاضی كه نظریه احتمال نام دارد ، استوار است.

بنابراین، برای اینكه بتوانیم بر اساس زیر جامعه نسبت به جامعه و نسبت به نمایشگر بودن[8] زیر جامعه یا نمونه قضاوت كنیم، دو روش به كار می رود:

1- انتخاب اعضا به طریق احتمال[9] ، یا به طریق تصادفی[10].

2- انتخاب با تصمیم قبلی.

بدین جهت، چنین به نظر می‌رسد كه در مطالعه هر طریقه انتخاب، عاقلانه این باشد كه دو عامل را به حساب آوریم:

الف: بودن یا نبودن مكانیسم احتمال در انتخاب اعضاء

ب: عینی بودن یا نبودن روش استخراج اعضاء برای زیر جامعه.

معنای عینی بودن واضح است و «چند معنایی» نمی‌باشد. هر شخص استخراج كنندة زیر جامعه همان زیرجامعه‌ای را بدست خواهد آورد كه شخص دیگر نیز بدست می‌آورد (یعنی زیر جامعه‌ای با همان ویژگی كه دیگری بدست آورده است). ولی عینی نبودن، یعنی ذهنی بودن [11] به این معناست كه به شخص استخراج كننده زیر جامعه اجازه داده شده است كه بر قضاوت شخص خود، یا به احساس خود در تعیین «خوب بودن» زیر جامعه اتكا كرده انتخاب را انجام دهد.

هر یك از این عوامل را در دو سطح در نظر گرفته چهار نوع زیر جامعه (نمونه) را میتوان از هم باز شناخت، كه در جدول زیر آورده می‌شود.

[1] – در زبان فارسی سه كتاب وجود كه آمار توصیفی در آنها نسبتاً كاملتر و در سطح بالا بیان شده است:

  • مفاهیم اساسی آماری بخش یك و دو ، تألیف علی مدنی، از انتشارات مدرسه عالی حسابداری
  • آنالیز آماری، جلد یك تألیف علی مدنی، از انتشارات مدرسه عالی بیمه
  • آمار توصیفی، تألیف ژراركالت، ترجمه حسن صادقی، از انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
[2] – Mathematical model

[3] – Representative

[4] – General Population

[5] – The Fundamental Population

[6] – Subpopulation

[7] – Sample

[8] – Representativeness

[9] – Probabilistic method

[10] – Random method

[11] – Subjectivity

فایل ورد 20 ص

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دانلود.:: پاورپوینت آشنایی با اختیارهای واقعی و ارزش زمین در مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات

پاورپوینت آشنایی با اختیارهای واقعی و ارزش زمین در مدیریت سرمایه گذاری املاک و مستغلات …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *