سه شنبه , جولای 16 2019
Breaking News
Home / علوم انسانی / تحقیق امضای دیجیتالی

تحقیق امضای دیجیتالی

تحقیق امضای دیجیتالی

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdoc
حجم فایل111 کیلو بایت
تعداد صفحات125
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در اسناد مکتوب ، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار می آید . از آن جهت که در تجارت الکترونیک (مدارک الکترونیکی ) دارای جایگاهی همانند اسناد مکتوب هستند

لذا امضا در این مدارک نیز علی الاصول دارای همان ارزش اثباتی می باشد . در این جا ، با تکیه بر تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکی اسناد و مدارک ، چگونه می توان از امضای دیجیتالی بهره گرفت و بهترین مرجع برای تصدی امور گواهی امضای الکترونیکی و ثبت اسناد الکترونیکی کجاست . بررسی موضوع همواره با مبنا قراردادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهی امضا دارای آثار زیانباری ، از حیث حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود و از این حیث ، اساسا امضا و مدارک الکترونیکی خصوصیتی ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهی آنها شود

فهرست مطالب
چکیده : ………………..1
فصل اول- مدل قانونی UNCITRA……… 2
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الكترونیكی (2001) 3
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: 3
مقاله دوم- تعریفات: 3
مقاله سوم- رفتار وعكسل العمل مساوی تكنولوژیهای امضاء: 5
مقاله چهارم- تفسیر وترجمه: 5
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق: 5
مقاله ششم- موافقت و انجام كار توسط یك نیازمندی برای یك امضا: 6
مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم: 7
مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء كننده: 7
مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم كننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه 9
مقاله دهم- درستی وقابلیت اعتماد: 10
مقاله یازدهم- هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد: 11
مقاله دوازدهم- شناسایی گواهینامه ها و امضاهای الكترونیكی بیگانه: 12
بخش دوم- راهنمایی برای صورت قانونی به مدل قانونی دادن UNCITRAL درامضاهای الكترونیكی (2001) 13
اهداف این سازمان: 13
فصل دوم- تفسیری برای این مدل از قانون-I هدف و اساس این مدل قانونی : 15
A- هدف: 16
B – زمینه 18
C- تاریخچه: 21
II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان یك ابزار برای هماهنگ سازی قانونها: 30
III نشانه گذاریهای كلی وعمده در امضاهای الكترونیكی- A: عملكردهای این نوع امضاها: 31
B: امضاهای دیجیتالی و دیگر امضاهای الكترونیكی: 32
امضاهای الكترونیكی در تكنیكهای دیگری از رمز نویسی با كلید عمومی: 32
امضاهای دیجیتالی در رمز نویسی با كلید عمومی: 33
نظریه های تكنیكی واصطلاحات فنی- (i) رمز نویسی: 33
كلیدهای عمومی‌وكلیدهای خصوصی: 34
عملكرد اختلاط و بازسازی: 35
امضای دیجیتالی: 35
تصدیق و تصویب امضاهای دیجیتالی: 36
شالوده و زیر سازی كلید عمومی‌ذخیره كنندگان خدمات گواهینامه: 36
خلاصه ای از روند امضاهای دیجیتالی: 38
سطح تفاوت قابلیت اعتماد با مشاوره قانونی: 39
شناسایی تعدادی از اثرات قانونی برای موافقت كردن قوانین كشورهای بیگانه : 39
شناسایی توافقهایی میان اشخاص علاقمند به استانداردهای بین المللی: 40
فصل سوم- نیازمندیهای ق‍انونی مراجعه با تكنولوژی جدید امضا كردن41…
خلاصه مطلب 43
مقدمه 44
مقایسه میان امضای رسمی‌و متداول وامضای الكترونیكی 45
امضای رسمی‌و متداول 45
امضای الكترونیكی: 46
مقایسه امضای رسمی‌و متداول با امضای الكترونیكی 47
توضیح وتفسیری در مورد طرح كلی: 47
اراده و درخواستی برای موافقیت وهمراهی با محتویات سند: 48
محتویات سند: 48
موقعیتهای مناسب قوانین و اصول جدید: 49
اصول و پایه های قوانین UNCID: 51
تجزیه و تحلیل قوانین: 51
امضای الكترونیكی و قوانین UNCID: 52
قوانین UNCID: 53
Encryption (رمز دار كردن) 56
فصل چهارم- گسترش ایمنی SOAP: 61
امضای دیجیتالی 62
وضعیت: 62
قوانینی پردازش: 64
راه حل امضای مربوط به انگشت یا سر پنجه: 69
نیاز در مشاغل و تاسیسات صنعتی تجارتی: 69
تفاوت روشهای ایمن وقابل اعتماد 69
ساختار ها ومزیت ها 70
مثالهایی از عناصر تشكیل دهنده و اجرای كار 72
رقابت و مبارزه طلبی: 73
كاربردها 74
صحت و اعتبار: 74
درستی و صحت 74
اجر و صورت عمل دادن 75
تعدادی از الگوریتم های امضا دیجیتالی: 76
حالت رایج استفاده – قانونی كاربردی: 77
مقدمه: 77
سیستم رمز نویسی با كلید سری فیصل دهنده: 78
سیستم رمز نویسی با كلید عمری فیصل دهنده: 79
سیستم كلید عمومی‌فیصل داده شده (n i): 80
نتیجه گیری: 80
مرجع ها: 80
فصل پنجم- بانکداری الکترونیکی : 81
مقدمه 82
كارت‌های هوشمند و پول خرد الكترونیكی، اولویت نخست نیازها 93
چنانچه نكته دیگری هست بفرمایید 108

فهرست مطالب

چکیده : …………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول- مدل قانونی UNCITRA……………………………………………………………….. 2

بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الكترونیكی (2001) 3

مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: 3

مقاله دوم- تعریفات: 3

مقاله سوم- رفتار وعكسل العمل مساوی تكنولوژیهای امضاء: 5

مقاله چهارم- تفسیر وترجمه: 5

مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق: 5

مقاله ششم- موافقت و انجام كار توسط یك نیازمندی برای یك امضا: 6

مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم: 7

مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء كننده: 7

مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم كننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه 9

مقاله دهم- درستی وقابلیت اعتماد: 10

مقاله یازدهم- هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد: 11

مقاله دوازدهم- شناسایی گواهینامه ها و امضاهای الكترونیكی بیگانه: 12

بخش دوم- راهنمایی برای صورت قانونی به مدل قانونی دادن UNCITRAL درامضاهای الكترونیكی (2001) 13

اهداف این سازمان: 13

فصل دوم- تفسیری برای این مدل از قانون-I هدف و اساس این مدل قانونی : 15

A- هدف: 16

B – زمینه. 18

C- تاریخچه: 21

II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان یك ابزار برای هماهنگ سازی قانونها: 30

III نشانه گذاریهای كلی وعمده در امضاهای الكترونیكی- A: عملكردهای این نوع امضاها: 31

B: امضاهای دیجیتالی و دیگر امضاهای الكترونیكی: 32

امضاهای الكترونیكی در تكنیكهای دیگری از رمز نویسی با كلید عمومی: 32

امضاهای دیجیتالی در رمز نویسی با كلید عمومی: 33

نظریه های تكنیكی واصطلاحات فنی- (i) رمز نویسی: 33

كلیدهای عمومی‌وكلیدهای خصوصی: 34

عملكرد اختلاط و بازسازی: 35

امضای دیجیتالی: 35

تصدیق و تصویب امضاهای دیجیتالی: 36

شالوده و زیر سازی كلید عمومی‌ذخیره كنندگان خدمات گواهینامه: 36

خلاصه ای از روند امضاهای دیجیتالی: 38

سطح تفاوت قابلیت اعتماد با مشاوره قانونی: 39

شناسایی تعدادی از اثرات قانونی برای موافقت كردن قوانین كشورهای بیگانه : 39

شناسایی توافقهایی میان اشخاص علاقمند به استانداردهای بین المللی: 40

فصل سوم- نیازمندیهای ق‍انونی مراجعه با تكنولوژی جدید امضا كردن41……………………………………………………………………………….…………

خلاصه مطلب.. 43

مقدمه. 44

مقایسه میان امضای رسمی‌و متداول وامضای الكترونیكی.. 45

امضای رسمی‌و متداول. 45

امضای الكترونیكی: 46

مقایسه امضای رسمی‌و متداول با امضای الكترونیكی.. 47

توضیح وتفسیری در مورد طرح كلی: 47

اراده و درخواستی برای موافقیت وهمراهی با محتویات سند: 48

محتویات سند: 48

موقعیتهای مناسب قوانین و اصول جدید: 49

اصول و پایه های قوانین UNCID: 51

تجزیه و تحلیل قوانین: 51

امضای الكترونیكی و قوانین UNCID: 52

قوانین UNCID: 53

Encryption (رمز دار كردن) 56

فصل چهارم- گسترش ایمنی SOAP: 61

امضای دیجیتالی.. 62

وضعیت: 62

قوانینی پردازش: 64

راه حل امضای مربوط به انگشت یا سر پنجه: 69

نیاز در مشاغل و تاسیسات صنعتی تجارتی: 69

تفاوت روشهای ایمن وقابل اعتماد. 69

ساختار ها ومزیت ها 70

مثالهایی از عناصر تشكیل دهنده و اجرای كار. 72

رقابت و مبارزه طلبی: 73

كاربردها 74

صحت و اعتبار: 74

درستی و صحت.. 74

اجر و صورت عمل دادن.. 75

تعدادی از الگوریتم های امضا دیجیتالی: 76

حالت رایج استفاده – قانونی كاربردی: 77

مقدمه: 77

سیستم رمز نویسی با كلید سری فیصل دهنده: 78

سیستم رمز نویسی با كلید عمری فیصل دهنده: 79

سیستم كلید عمومی‌فیصل داده شده (n i): 80

نتیجه گیری: 80

مرجع ها: 80

فصل پنجم- بانکداری الکترونیکی : 81

مقدمه. 82

كارت‌های هوشمند و پول خرد الكترونیكی، اولویت نخست نیازها 93

چنانچه نكته دیگری هست بفرمایید. 108

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

About جزوه

Check Also

دانلود. پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی کریگ دیگان با عنوان تئوری های هنجاری حسابداری – حسابداری تغییر قیمت ها

پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی کریگ دیگان با عنوان تئوری های هنجاری حسابداری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *